Forside
     Danmarks-Samfundet
     Dannebrog
     Flagkalender
     Blanketter
     Kurser og foredrag
     Galleri mv.
     Links
     Kontakt
     DS Internt
     DS på facebook

:: Dannebrog :: Sådan bør man bruge DANNEBROG :: Flagstangen og flaget

Flagstangen og flaget

   Opmærksomheden henledes på, at det hedder at hejse og nedhale flaget (hale ned), mens »at stryge flaget« er et gammelt udtryk for at overgive sig!
  Flagstangen bør være forsynet med en flagknap. Flagstangen er sædvanligvis hvidmalet eller behandlet som en mast. Den må aldrig være kulørt eller stribet endsige flerfarvet.
   Flagets størrelse må stå i passende forhold til flagstangens højde. Efter den udviklede praksis skal standerliget være ca. 1/5 af en fritstående flagstangs højde. Hvis flagstangen er anbragt på en høj eller en bygning, bør standerliget være større efter skøn i hvert enkelt tilfælde.
   På husfacader. hvor flagstangen ligger vandret ud fra huset, bør standerliget være ca. halvdelen af stangens længde, og på skråtstillede stænger lidt over tredjedelen af stangens længde.
   Det anbefales at anvende stormflag, hvis der på flagdage er stærk blæst. Et sådant stormflag har et standerlig på 1/10 af den fritstående flagstangs højde.
   I lejre og lignende steder hvor der flages hver dag, opfordres man til at benytte stormflaget til daglig, således at det store flag kun anvendes på særlige flagdage.
 
  
Længden af en vimpel bør være ca. halvdelen af flagstangens højde. Hvis der bruges vimpel, bør den være hejst dag og nat og kun halet ned, når flaget skal hejses.
   Enten flagstangen står med eller uden vimpel, vil det være klogt at slå flaglinen et par gange løst omkring stangen. I fugtigt vejr trækker linen sig sammen. Når linen er slået løst om flagstangen, kan man undgå, at en spændt linie krummer stangen, eller at den kommer til at slå imod den, hvorved der frembringes en enerverende lyd og stærkt slid på linen.
   Flaglinen skal være hel og uden knuder. Flagets hejsning og nedhaling foregår ved hjælp af et simpelt trisseværk i flagknappen. Denne mekanisme og flaglinen bør efterses (flagstangen lægges ned) så hyppigt, at line og trisseværk i enhver situation fungerer efter hensigten.
   En mislykket flaghejsning kan være en pinlig oplevelse, som man ikke bør udsætte sig selv og andre for.
   Man må aldrig hejse et iturevet, snavset eller falmet flag. Se i øvrigt under emnet "Gamle faner". 
   Flaget må aldrig være hejst efter solnedgang, medmindre det er særligt belyst.
   Hejsning og nedhaling af flaget skal foregå i et værdigt tempo.
   Flaget må ikke på noget tidspunkt røre ved jorden. Det vil være praktisk, både under fastgøringen og hejsningen af flaget at holde det sammenfoldet under armen, indtil det med sikkerhed er klar af jorden, når det folder sig ud.
   Ophalerlinen skal være tot, dvs. flaget skal være halet op til flagknappen. Nedhalerlinen skal være slæk, således at flaget vajer frit fra stangen.  Derved opnås en vi elasticitet, der skåner flaget i blæst.
   Det er praktisk at give flaglinen (ophalerlinen), som flaget er sat med, en tørn omkring klampen, medens den slække line til flagets underkant sættes om klampen i anden omgang.
   Man bør anvende de korrekte flagstik, som vises her:
 
  
Flaglinen skal gøres omhyggeligt fast, således at flaget bliver, hvor det er, indtil det hales ned. Den, der hejser flaget eller haler det ned, skal fra begyndelsen have blottet hoved.
   Alle andre tilstedeværende rejser sig og tager front mod flaget, medens det hejses eller nedales. Mænd blotter hovedet.
   Hvis man ikke er i besiddelse af en flagstang, kan man dog flage ved at ophænge flaget f.eks. fra en altan eller under et vindue. I så fald skal flaget anbringes med de kvadratiske feltet opad.
   I lejre og lignende bør der inden hejsning og nedhaling af flaget averteres:
>> Honnør for flaget<<
   Iøvrigt afholdes der ofte sådanne steder en flagparade i forbindelse med hejsning og evt. også med nedhaling af flaget, og det vil da være ønskeligt, at der synges en til lejligheden passende sang, eller at der blæses et hornsignal.
   Man bør i så fald sørge for, at flagets bevægelse op eller ned afpasses efter og slutter samtidig med sangen eller spillet, evt. kan der synges eller spilles umiddelbart efter at flaget er nået helt til tops, henholdsvis lige forinden nedhalingen begynder.
   Ved nedhalingen samles flaget over den ene arm. Det lægges sammen således, at korset dækkes af dugen. Flaget bør aldrig lægges sammen i fugtig tilstand.
   Ved hejsning og nedhaling af store flag er det praktisk, hvis der anvendes en pæn kasse på ben, hvori flaget er klargjort før hejsning og hvor flaget kan samles ved nedhaling.
 

 

Printervenlig udgave  

Danmarks-Samfundet - Idrættens Hus - Brøndby Stadion 20 - 2605 Brøndby - Tlf 43 26 20 96 - Mobil 24 46 81 26 - Fax 43 26 26 27