Nyhedsbrev nr. 2 2018

Årets andet nyhedsbrev indeholder artikler om Valdemarsdag, planlægning af Dannebrogs 800 års jubilæum samt beskrivelser af flagallé og byudsmykning med Dannebrog.
Der sluttes af med et tilbageblik på Danmarks-samfundets medlemsblad fra 1918:


Nyhedsbrev nummer 2, 2018