Nyhedsbrev nr. 3 2018

Årets tredje nyhedsbrev beskriver forberedelser og idéer om de aktiviteter der påtænkes til Dannebrogs 800 års jubilæum i 2019.
Vores flagkonsulent bidrager derudover med en nyere historie fra Estland og en ældre historie fra Antvorskov Kloster om Dannebrogs oprindelse:

Nyhedsbrev nummer 3, 2018