Dannebrogs jubilæum i 2019

Landsledelsen har nedsat en arbejdsgruppe og en underarbejdsgruppe til at planlægge og gennemføre et større antal projekter, som skal synliggøre og festligholde jubilæet.

Projekterne rækker fra udgivelsen af en sangbog og et jubilæumshæfte til en række konkurrencer for unge i skoler og ungdomsuddannelser, en plakat-konkurrence, udstillinger, udlevering af fanebånd til alle deltagende faner, m.m.
Selve hovedfejringen finder sted i København lørdag den 15. juni, begyndende med en festgudstjeneste kl. 13.00 i Vor Frue Kirke, 3 til 4 faneoptog startende fra Livgardens Kaserne ved Rosenborg til Rådhuspladsen, hvor der vil blive afholdt taler og underholdning med kor og orkester samt overrækkelse af en fane til de to regioner, der har ønsket at modtage en fane. Derefter vil der være flere taler og underholdning i Rådhuset for en mindre kreds.

For at opstille 3 til 4 faneoptog tilbyder vi, at transportere, og bespise, fanebærere og fanevagter fra hele landet til og fra København med busser. Vi har udsendt en skrivelse til alle de store landsorganisationer, ungdomsforeninger, idrætsforeninger fra Forsvaret, Hjemmeværnet, soldaterforeninger m.v. for at forberede dem. Vi ved godt, at det er et stort arbejde, men håber på jeres medvirken så vi kan samle 500 faner på dagen. Lokalforeningernes bestyrelser bliver naturligvis også inviteret, men må selv klare transporten, og det gælder om at fylde køretøjerne af hensyn til omkostningerne.

Når vi samler faner og bestyrelser fra lokalforeningerne betyder det, at man lokalt bliver nødt til at fejre jubilæet en dag før eller efter Valdemarsdag. Vi er klar over, at flere lokalafdelinger allerede er i fuld gang.

For at sikre at de officielle meddelelser, der udsendes bliver i et let læseligt og ensartet sprog, så det kan se professionelt ud, har vi kontraheret med LMMedia, som vil hjælpe os med pressestrategi og markedsføringsplan.