Dannebrog fylder i år 800 år

Det vil Danmarks-Samfundets Aalborg Kreds højtideligholde
Valdemarsdag lørdag den 15. juni 2019 på Gammel Torv i Aalborg.

Det er derfor en stor glæde for os, at invitere jeres forening med fane til deltagelse i højtideligholdelsen. Husk: Mange faner gør denne dag særligt festlig!
Foreningsfaner møder på Toldbod Plads kl. 10.00 og herefter er programmet:
Kl. 10.00 – 10.30 Faner stiller på Toldbod plads
kl. 10.30 – 11.00 Musikunderholdning fra scene på Gammeltorv.
kl. 10.30 – Dannebrog lander med faldskærm på Toldbod Plads (håber vi).
kl. 10.30 – 10.45 Faner marcherer fra Toldbod Plads til Gammeltorv
kl. 11.00 – 11.45 Velkomst, sang, flagtale, overrækkelse af faner, underholdning
kl. 12.00 – 12.25 Faneborgen føres gennem byen til Budolfi Kirke
kl. 12.30 – 13.30 Flaggudstjeneste i Budolfi Kirke

Programmet kan hentes her

Efterfølgende vil Danmarks-Samfundet være vært ved et lille traktement i krypten under Budolfi Kirke – for fanebærere og fanevagter.

Af hensyn til traktementet er tilmelding til Robert Møller Christensen nødvendig enten på mail: monaogrobert.m.christensen@c.dk.dk eller mobil: 41 15 04 08 – senest 7. juni 2019.

Arrangement i København
Der vil også være mulighed for at deltage i 800-års jubilæet på Rådhuspladsen i København. Der er arrangeret busafgang fra Pendlerparkeringspladsen Th. Sauersvej lørdag den 15. juni kl. 05.00.
Med forventet hjemkomst kl. ca. 21.30
Såfremt I ønskes transport til arrangementet i København den 15. juni bedes I ikke senere end 7. maj 2019 tilmelde Jer til Birte Johansen på mail birtejohansen@stofanet.dk eller tlf. 22 66 59 66
Fanebærerkursus

Fanebæerkursus
Kom og lær – eller få genopfrisket jeres færdigheder i – håndtering af fanen på Fanebærerkursus
Mandag den 27. maj 2019, kl. 1900 – 2130 i Gymnastiksalen, Aalborg Kaserner
Bak op om Dannebrog!
Vi håber, at I – udover at deltage i festlighederne omkring flagets 800 års fødselsdag den 15. juni – også vil bakke op om kendskabet til Dannebrog ved aktivt at anvende fanen og flaget samt fortælle om Danmarks-Samfundets arbejde. I kan melde jer ind i Danmarks-Samfundet på hjemmesiden www.danmarks-samfundet.dk

På forhånd tak for jeres hjælp!
Med venlig hilsen
På Danmarks-Samfundets vegne
Birte Johansen
Landssekretær