Flagpris 2019

Igen i år vil Danmarks-Samfundets Aalborg Kreds uddele Flagprisen, hvorfor alle opfordres til at foretage indstillinger til modtagelsen.
For at kunne modtage Flagprisen skal vedkommende forening eller enkeltperson have levet op til formålet med Flagprisen, nemlig at udbrede anvendelsen af Dannebrog enten som flag eller fane. Altså, modtageren skal aktivt have medvirket til, at Dannebrog er blevet anvendt i alle de for vort flag naturlige sammenhænge indenfor en af de i statutterne nævnte kategori.

Blandt de nominerede vil præsidiet udvælge prismodtagerne.

Uddelingen vil finde sted ved en højtidelighed på Gammeltorv den 31. december 2019.
Danmarks-Samfundets Aalborg Kreds vil gerne have tilsendt nomineringerne ikke senere end den 25. oktober 2019

Statutter for flagprisen kan ses her
Tidligere modtagere af flagprisen kan ses her

Major Henrik Westen-Jensen
Julius Posselts Vej 1, D, 3
9400 Nørresundby
E-mail