Hurra for Dannebrog den 15. juni

I år kan vi heldigvis igen fejre flagets dag – Valdemarsdag den 15. juni 2022.

Gamle faner mødes på Toldbod Plads kl. 18.15, hvorefter de føres til Gammeltorv med musik i spidsen.

Kl. 19.00 begynder festlighederne med Aalborg Kanonlaug, der skyder Dansk Løsen. Derefter flagtale ved direktør Lasse Rich Henningsen, Musikkens Hus, overrækkelse af nye faner og flag. Aalborg Garden underholder samt Garnisonens Trommekorps og Aaby Blæserne vil spille. Derefter fanemarch gennem byen til Vor Frue Kirke, hvor der er flaggudstjeneste, kl. 20.00 ved Aalborgs nye biskop Thomas Reinholdt Rasmussen.

Med venlig hilsen
Danmarks-Samfundet
Aalborg afdeling
Mads Sølver Pedersen
Formand

Valdemarsarrangement den 15. juni 2021

Danmarks-Samfundet i Aalborg må desværre igen i år aflyse vores Valdemarsfest den 15. juni 2021.

Selvom der er lempet på diverse restriktioner er det ikke muligt at arrangere 15. juni med fanemarch gennem byen og overrækkelse af faner på Gammel Torv som sædvanligt.

Heller ikke Flaggudstjenesten vil det være muligt af gennemføre.

Danmarks-Samfundet vil gerne opfordre til at støtte arbejdet med uddeling af faner og flag til foreninger og klubber ved at indmelde sig i Danmarks-Samfundet eller ved donation.

Med venlig hilsen og på gensyn i 2022

Danmarks-Samfundet
Lokalforening Aalborg
Mads Sølver Pedersen

Evt. Spørgsmål rettes til:
Mads.soelver@gmail.com
25 52 05 52

Flagpris 2019

Igen i år vil Danmarks-Samfundets Aalborg Kreds uddele Flagprisen, hvorfor alle opfordres til at foretage indstillinger til modtagelsen.
For at kunne modtage Flagprisen skal vedkommende forening eller enkeltperson have levet op til formålet med Flagprisen, nemlig at udbrede anvendelsen af Dannebrog enten som flag eller fane. Altså, modtageren skal aktivt have medvirket til, at Dannebrog er blevet anvendt i alle de for vort flag naturlige sammenhænge indenfor en af de i statutterne nævnte kategori.

Blandt de nominerede vil præsidiet udvælge prismodtagerne.

Uddelingen vil finde sted ved en højtidelighed på Gammeltorv den 31. december 2019.
Danmarks-Samfundets Aalborg Kreds vil gerne have tilsendt nomineringerne ikke senere end den 25. oktober 2019

Statutter for flagprisen kan ses her
Tidligere modtagere af flagprisen kan ses her

Major Henrik Westen-Jensen
Julius Posselts Vej 1, D, 3
9400 Nørresundby
E-mail

Dannebrog fylder i år 800 år

Det vil Danmarks-Samfundets Aalborg Kreds højtideligholde
Valdemarsdag lørdag den 15. juni 2019 på Gammel Torv i Aalborg.

Det er derfor en stor glæde for os, at invitere jeres forening med fane til deltagelse i højtideligholdelsen. Husk: Mange faner gør denne dag særligt festlig!
Foreningsfaner møder på Toldbod Plads kl. 10.00 og herefter er programmet:
Kl. 10.00 – 10.30 Faner stiller på Toldbod plads
kl. 10.30 – 11.00 Musikunderholdning fra scene på Gammeltorv.
kl. 10.30 – Dannebrog lander med faldskærm på Toldbod Plads (håber vi).
kl. 10.30 – 10.45 Faner marcherer fra Toldbod Plads til Gammeltorv
kl. 11.00 – 11.45 Velkomst, sang, flagtale, overrækkelse af faner, underholdning
kl. 12.00 – 12.25 Faneborgen føres gennem byen til Budolfi Kirke
kl. 12.30 – 13.30 Flaggudstjeneste i Budolfi Kirke

Programmet kan hentes her

Efterfølgende vil Danmarks-Samfundet være vært ved et lille traktement i krypten under Budolfi Kirke – for fanebærere og fanevagter.

Af hensyn til traktementet er tilmelding til Robert Møller Christensen nødvendig enten på mail: monaogrobert.m.christensen@c.dk.dk eller mobil: 41 15 04 08 – senest 7. juni 2019.

Arrangement i København
Der vil også være mulighed for at deltage i 800-års jubilæet på Rådhuspladsen i København. Der er arrangeret busafgang fra Pendlerparkeringspladsen Th. Sauersvej lørdag den 15. juni kl. 05.00.
Med forventet hjemkomst kl. ca. 21.30
Såfremt I ønskes transport til arrangementet i København den 15. juni bedes I ikke senere end 7. maj 2019 tilmelde Jer til Birte Johansen på mail birtejohansen@stofanet.dk eller tlf. 22 66 59 66
Fanebærerkursus

Fanebæerkursus
Kom og lær – eller få genopfrisket jeres færdigheder i – håndtering af fanen på Fanebærerkursus
Mandag den 27. maj 2019, kl. 1900 – 2130 i Gymnastiksalen, Aalborg Kaserner
Bak op om Dannebrog!
Vi håber, at I – udover at deltage i festlighederne omkring flagets 800 års fødselsdag den 15. juni – også vil bakke op om kendskabet til Dannebrog ved aktivt at anvende fanen og flaget samt fortælle om Danmarks-Samfundets arbejde. I kan melde jer ind i Danmarks-Samfundet på hjemmesiden www.danmarks-samfundet.dk

På forhånd tak for jeres hjælp!
Med venlig hilsen
På Danmarks-Samfundets vegne
Birte Johansen
Landssekretær

Indbydelse til fanebærerkursus 2019

Traditionen tro gennemfører Danmarks-Samfundets Aalborg kreds Fanebærerkursus forud for Valdemarsdag for tidligere og nye fanemodtagere.

Kurset er sponseret af Aalborg Flagfabrik og gennemføres

Mandag den 27. maj 2019, kl. 1900 – 2130 i Gymnastiksalen, Aalborg Kaserner

Vi mødes ved Hovedvagten, Gl. Høvej 34, 9400 Nørresundby.
På kurset, der er gratis, får I en generel orientering om fanen og dens brug.
Der vil i begrænset omfang være muligt at låne faner på kurset.
Som nye fanemodtagere vil I desuden blive orienteret om hvorledes fanebærere forholder sig ved faneoverrækkelsen.

Instruktører på kurset er Olav Vibild, Allan Krogh og Robert Møller Christensen.
Tilmelding imødeses ikke senere end 20. maj 2019 og sendes til Robert Møller Christensen på mail monaogrobert.m.christensen@c.dk eller på mobiltlf.: 41150408 med angivelse af foreningens/kredsens/gruppens/enhedens navn og fulde navn på deltagere. Såfremt der ikke er tilmeldt med fulde navn på deltagere er der desværre ikke adgang til kasernen.

Efter kurset vil der blive serveret en sandwich samt en øl/vand sponseret af Aalborg Flagfabrik.

Med venlig hilsen,
Mads Sølver Pedersen

 

Download invitation i word-format: Fanebærerkursus 2019