Ny march tilegnet Danmarks-Samfundet

Danmarks-Samfundet fik den 12. juni 2019, ved en uropførelse på Kastellet i København, tilegnet marchen “Under Valdemarsfanen”. Komponisten Mogens Ahrensburg havde i anledning af Dannebrogs 800 år dedikeret sin march til Danmarks-Samfundet.

Mogens Ahrensburg

Komponisten Mogens Ahrensburg (Gaardbo) er født i Hjørring i 1941. Han har lige fra drengeårene været udøvende amatørmusiker. Mogens Ahrensburg er (sammen med Martin Corfix) medstifter af det frivillige 8. Regiments Musikkorps i Kastellet, hvor han stadig er aktiv som musiker og stabstambour. Desuden har han stor interesse i dansk militærmusiks historie. Martin Corfix har været konsulent i arbejdet med marchen Under Valdemarsfanen.

Om Under Valdemarsfanen

I indledningen er der et lille citat fra ”Fanemarchen”. I næste del er der citater fra ”Der er ingenting, der maner”, mens der i sidste del er et citat fra ”Vift stolt på Codans bølge”. Hermed har Mogens Ahrensburg i marchen henvist til tre af vore store flagsange. Marchen er arrangeret for messingblæsere og kan dermed spilles af flere kategorier af musikkorps.

Uropførelsen 12. juni 2019

8. Regiments Musikkorps uropførte Under Valdemarsfanen på Kastellet i København.

Uropførelsen blev optaget og kan ses her:

Danmarks-Samfundets tale ved modtagelse af partitur og komponistens begrundelse:

Anvendelse af marchen

Danmarks-Samfundet har fået overdraget rettighederne af komponisten. Alle musikkorps, der måtte ønske at spille Under Valdemarsfanen, kan rette henvendelse til Danmarks-Samfundet. Landskontoret har noder og indspilninger af marchen.

Billeder og video: Monica Bell Sass