Fanebærerkursus på Sjælland til februar

Danmarks-Samfundet inviterer til kursus for fanebærere under mottoet “Bær det danske flag korrekt i respekt for Dannebrog og din baggrund”.

Lørdag den 15. februar 2020 kl. 13:30 – 16:00
Boruphallen, Hovedgaden 65, 4140 BorupInstruktører:

Lærer Willy Harenberg, Stevns Gymnastik- og Idrætsefterskole og Anders Lund Rasmussen, Hjemmeværnets Politikompagni Køge.

Målgruppe:

Alle nye fanebærere og fanebærere, som ønsker at få genopfrisket brugen af fanen.

Formål og indhold

  • Orientering og Dannebrogs historie og traditioner.
  • Bæring og hilsen med fanen.
  • Gennemgang af fanebrug primært ved opvisninger, f.eks. gennemgang af forskellige opstillinger og gangmønstre.
  • Fanen i kirken.
  • Optræden med fane i faneborg under kommando.

Kursusleder:

Uffe Lundgaard, formand for Danmarks-Samfundet, Køge.

Tilmelding:

På E-mail til ul.lundgaard@gmail.com eller tlf. 56655648 senest 8. februar 2020.


Håndbog for fanebærere er modtaget sammen med nyere faner – kan købes for 40 kr. 

Deltagerpris: Ingen for medlemmer af Danmarks-Samfundet – øvrige 50 kr. pr. deltager.

 

Forplejning:

Kaffe/sodavand og kage i indlagt pause.

Information om kurset kan downloades her: