Etablering af Danmarks-Samfundet på Lolland-Falster

Interesserede privatpersoner samt repræsentanter fra foreninger og institutioner inviteres til stiftende generalforsamling i Sognets Hus, Kirkestræde 6, Maribo

Tirsdag den 1. marts 2022 kl. 19.30

 

Arbejdsområdet for Danmarks-Samfundet Lolland-Falster er blandt andet at:

• Gennemføre den årlige flagfest på Valdemarsdag den 15. juni.
• Opfordre modtagere af faner og flag til at deltage i flagsalg.
• Opfordre indehavere af faner og flag at deltage i den årlige flagfest.
• Udbrede kendskabet til idegrundlaget for Danmarks-Samfundet.
• Opfordre enkeltpersoner, foreninger m.fl. til medlemskab.
• Være i dialog/kontakt med de to kommuner i foreningens område.

Under arrangementet er Danmarks-Samfundet vært ved et mindre traktement.