Fanebærerkursus!

Dannebrogs-samfundet – Lokalforening Storebælt.

Kursus for Fanebærere.

Lokalforening Storebælt, og Hjemmeværns distrikt Midt og Vestsjælland,
Inviterer til kursus for fanebærere.

Bær det Danske flag korrekt i respekt for Dannebrog.

Lørdag d. 27. april.2024. kl. 1300 – 1630.

Slagelse Hjemmeværnsgård, Skovsøvej 10. 4200 Slagelse.

Målgruppe:
Alle nye fanebærere, og fanebærere, som ønsker at få genopfrisket brug af fanen.

Formål og indhold:
Kl. 1300.  Velkomst og orientering om kursus, herunder grundlæggende viden om
                 Dannebrog, almindelige regler om hvordan håndterer fanen ved diverse
                 anledninger. Særlige spørgsmål vil blive besvaret i muligt omfang.

 Kl. 1330. Grundlæggende eksercits, uden fane:
                 Ret og rørstilling, vendinger, sætte i march, gå i takt og gøre holdt.

Kl. 1400   Eksercits med fane. Samme som ovenstående med fane, samt skuldre
fane, og tage ved fod. Afdække fanen, og tildække fanen ved parader.

Kl. 1500.  Kort pause.

Kl. 1515.  Aflægge honnør med fanen, Hvornår, for hvem og hvordan, forbindelse med parader, faneborg eller lignende.

Kl. 1545.  Tildækning af fane, ved parader. Sammenpakning.

Kl. 1600.   Udlevering, og orientering om vejledning, supplerende spørgsmål.

                 Kursus er gratis. Vejledning udleveres. Danmarks-samfundets vejledning kan ved behov hentes fra Danmarks-samfundets hjemmeside.

                 Tidsangivelser er vejledende, tilpasset behov.

Påklædning: Tilpasset vejrliget da kursus delvis foregår udendørs.
    Militært personel uniform m. støvler, øvrige frit efter eget valg.

Der medbringes mindst en fane pr. 2 deltagere.

Tilmelding: E-mail: h.janns42@gmail.com M. 29439159 eller hjv.dk HDMVS.
                   Med navn, tlf. og E-mail adresse. Senest d. 20. april. 2024.