Fanebærerkursus

Dannebrogs-Samfundet Lokalforening Aalborg

Lær at håndtere jeres Dannebrogsfane rigtigt ….

 Danmarks-Samfundets Aalborg afdeling indbyder som altid til Fanebærerkursus forud for Valdemarsdag den 15. juni for tidligere og nye fanemodtagere. Kurset giver en generel orientering om fanen og dens brug ved forskellige lejligheder. Nye fanemodtagere vil desuden blive orienteret om, hvorledes de skal forholde sig i forbindelse med faneoverrækkelsen.

Instruktører vil være Olav Vibild og Robert Møller Christensen.

Kurset afholdes:

Mandag den 10. juni 2024, kl. 19.00 til kl. 21.30 i Auditorie Gyth Byg 22,  Nørre Uttrup Aalborg Kaserner, Gl. Høvej 34, 9400 Nørresundby.

Af hensyn til adgang til kasernen, skal der oplyse fødselsdato og år  – IKKE CPR NR. ved tilmeldingen. Kom i god tid, der skal vises sygesikringsbevis når I skal tjekkes ind ved vagten. I bedes henvende Jer i  Hovedvagten, Gl. Høvej, 9400 Nørresundby. 

Der vil i begrænset omfang være mulighed for at låne en fane, men vi ser meget gerne, at I der har en fane medbringer denne.

Efter kurset vil der blive serveret en sandwich, øl/vand.

Danmarks-Samfundet håber på stor tilslutning til kurset.

Tilmelding til:  Robert Møller Christensen på mail: monaogrobert.m.christensen@c.dk mobil: 4115 0408 eller Olav Vibild på mail: olav@olavvibild.dk, mobil: 28 14 35 01 senest den 3. juni 2023 med angivelse af foreningens/kredsens/gruppens eller enhedens navn samt navn på de/dem der ønsker at deltage.

 Pga. den øgede sikkerhed på kasernen SKAL vi bede om fødselsdag og år på deltagerne, da der skal laves en navneliste som vagten skal have før kurset.

Derfor er det vigtigt, at overholde tilmeldingsfristen. Det vil IKKE være muligt at tilmeldes sig efter 3. juni.

Med venlig hilsen
Mads Sølver Pedersen