NEKROLOG

Det er med stor sorg at Dannebrogs-Samfundet modtog meddelelsen om at vores landsformand Bjarne Erbo Grønfeldt, efter lang tids sygdom, sov stille ind søndag den 30. juni.

Bjarne blev 2021 valgt til landsformand på Dannebrogs-Samfundets repræsentantskabsmøde den 29. maj. Bjarne udtrykte efter valget, at han ville gøre alt, hvad han kunne, for at leve op til den tillid, som repræsentantskabsmødet gav ham. Det opfyldte han til fulde.

Bjarne blev født 1953 og blev dermed kun 70 år. Gennemførte den juridiske embedseksamen 1976. Var værnepligtig. Advokatfuldmægtig, advokat 1980.

Hans arbejdsliv blev fuldendt med mange tillidshverv på specielt de faglige områder, hvor han havde særlig interesse og stor arbejdsmæssig erfaring. Job i Grønland 1982-88 og ved Nordjyllands Statsamt 1988–91. Kontorchef ved Rigsombudsmanden i Grønland 1992–2002. Chefkonsulent i Statsministeriets departement 2002–2005. Kontorchef i Hendes Majestæt Dronningens Kabinetssekretariat 2005–2020 hvor han samtidig var sekretariatschef i Ordenskapitlets fra 2010-2020. Samtidig var han medlem af Mariendal Sogns Menighedsråd fra 2008 og formand fra 2014. Medlem af bestyrelsen for Dannebrogsriddernes Forening af 1888 fra 2007 og formand fra 2010. Medlem af bestyrelsen for Det Grønlandske Selskab fra 2015. Medlem af Arktisk Instituts bestyrelse fra 2015. Medlem af landsledelsen for Dannebrogs-Samfundet fra 2020 hvor han blev valgt som landsformand i 2021.

Et meget omfattende, vigtigt og kompetent arbejdsliv prægede Bjarnes virke gennem hele livet. Der hvor han var skete der noget. Professionelt og begavet.

Bjarne udtalte blandt andet i forbindelse med Højesterets dom i 2023:

“At hejse Dannebrog viser, at man går ind for det danske fællesskab, dansk kultur og danske værdier. At der nu er der frit slag for flagning vil medføre splittelse og en kulturel forurening. Samfundet bliver simpelthen fragmenteret. Derfor er det vigtigt, at vi får en ny retstilstand på området”.

Bjarne var Kommandør af Dannebrog og efterlader sig sin hustru siden 2007 Henriette Fenger Grønfeldt.

Lad denne nekrolog slutte med følende citat:

”Hvor er vi heldige at bo og leve i et sted med verdens ældste nationalflag, som er symbolet på hele vores kulturelle bagage”.

Æret være Bjarnes minde.

Søren Cruys-Bagger

Landsnæstformand