Flagspot september 2022

Det nye Flagspot fra september 2022 giver svar på de mange flagfaglige spørgsmål som videncenteret har besvaret.

Blandt andet om det er misbrug af Dannebrog at etablere en flagallé foran den lokale SuperBrugs og om vi stadig må flage med det ukrainske flag uden politiets tilladelse.

Desuden har flagspot en artikel om det specielle splitflag med særligt mærke som der flages med på Sorø Akademi.

Nationalt videncenter om Dannebrog kan kontaktes gennem Danmarks-Samfundet.

Har du spørgsmål om anvendelse af Dannebrog eller om flagning, så send dit spørgsmål til vores flagkonsulent på e-mail: flagkonsulent@danmarkssamfundet.dk

Dannebrogsviden: Forsvarets anvendelse af Dannebrog

Ny Dannebrogsviden fra september 2022 handler om Forsvarets anvendelse af Dannebrog.

Forsvaret har bestemt at ved flagning på forsvarets tjenestesteder må der kun anvendes Dannebrog som splitflag og fra søværnets skibe må der kun anvendes orlogsflag.

Forsvarets brug af Dannebrog bygger på mange historiske traditioner og nutidig praksis.

Nationalt videncenter om Dannebrog kan kontaktes gennem Danmarks-Samfundet.

Har du spørgsmål om anvendelse af Dannebrog eller om flagning send dit spørgsmål til vores flagkonsulent på e-mail: flagkonsulent@danmarkssamfundet.dk

Dannebrogsviden: 10 spørgsmål med svar om brug af Dannebrog

Dannebrogsviden handler om brug af Dannebrog

Det nationale videncenter om Dannebrog har i 2021 besvaret mange vigtige flagfaglige spørgsmål om Dannebrog og hvordan Dannebrog bør  anvendes.
Denne udgave af Dannebrogsviden rummer 10 spørgsmål med svar.
Spørgsmålene har været sendt til besvarelse i videncenteret. De 10 svar er en bearbejdet og forkortet udgave af den flagfaglige besvarelse som spørgeren har fået tilsendt.

Dannebrogsviden med spørgsmål fra 2020

Igen i 2020 har der været en række spørgsmål som vi har behandlet. Nogle af disse spørgsmål og svar er gengivet i seneste udgave af “Dannebrogsviden”.

For eksempel…

Hvorfor hejses Dannebrog på hel stang før det nedhales på halv stang?

Må man sy et Dannebrogsflag om til noget andet?

Må man hejse flaget ved solopgang og nedhale det inden solnedgang?

Dannebrogsviden