Valdemarsfest og markering af Genforeningsdagen

Vort nationalflag ”Dannebrog” fejres, og Genforeningsdagen i 1920 mindes

Danmarks-Samfundets Lokalkomité i Syddjurs Kommune med sine øvrige arrangører Ebeltoft Kirke, Ebeltoft Handelsstandsforening, Ebeltoft Marineforening, og Vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft og Omegn, festligholder igen i år Valdemarsdag og markerer Genforeningen i 1920.
Dette sker blandt andet med en festgudstjeneste i Ebeltoft Kirke med koncert af FDF Grenaa Brass Band, og efter gudstjenesten er der optog med FDF Grenaa Brass Band i spidsen gennem de gamle gader i Ebeltoft, hvor foreninger, korps, og organisationer på Djursland er inviteret til at deltage med faner og flag.

I gårdhaven ved Ebeltoft Marineforening bydes velkommen ved arrangørerne. Herefter synges fællessange, og viceborgmester Claus Wistoft holder hovedtalen om vores nationalflag og Genforeningsdagen i 1920.
Overrækkelse af faner og flag til modtagere, der efter ansøgninger er blevet tildelt disse af Danmarks-Samfundet, finder ligeledes sted ved repræsentant for Lokalkomiteen.

Arrangørerne opfordrer i øvrigt alle borgere, samt offentlige og private institutioner i Syddjurs Kommune, til at lade ”Dannebrog” gå til tops på onsdag den 15. juni.

FAKTABOKS

  • Om ”Dannebrog”, der frit oversat betyder ”Danernes klæde” eller ”Danernes fane” findes forskellige sagn og legender. Det bedst kendte sagn fortæller, at ”Dannebrog” faldt ned fra himlen under Valdemar Sejrs korstog ved Lyndanisse i Livland (Estland) i året 1219.
    Der er dog ingen historiske beviser for, at ”Dannebrog” stammer fra dette slag, idet de første afbildninger af ”Dannebrog” med den røde dug og det hvide kors stammer fra Valdemar Atterdags tid i midten af 1300-tallet, altså mere end 150 år senere.
  • Foreningen ”Danmarks-Samfundet” har med baggrund i den danske kulturtradition, til formål at udbrede kendskabet til og med anvendelsen af ”Dannebrog” som et nationalt symbol for dansk kultur, fællesskab og identitet. Dette formål opnås bl. a. ved uddeling af Dannebrogsfaner og – flag, og udbredelse af kendskab og brug af ”Dannebrog” via en medlemskreds af enkeltpersoner, foreninger, offentlige og private virksomheder. Salget af de små Valdemarsflag bidrager også i høj grad til foreningens økonomi.
  • Genforeningsdagen markeres for at mindes festdagen i 1920, hvor Danmark blev genforenet med Sønderjylland, der havde været under preussisk og senere tysk herredømme i en årrække efter nederlaget til Preussen i krigen i 1864.
    Særligt huskes nok dagen i juli måned 1920, hvor Kong Christian den 10. på sin hvide hest red over grænsen ved Frederikshøj i Sønderjylland for at markere Sønderjyllands tilbagevenden.
  • Arrangementet finder sted i Ebeltoft på onsdag den 15. juni 2022, startende med festgudstjeneste og musik ved FDF Grenaa Brass Band i Ebeltoft Kirke kl. 19.00, herefter optog med musik gennem byen til Marinestuen på havnen, tale ved viceborgmester Claus Wistoft, Danmarks-Samfundets Lokalkomité uddeler flag og faner, og underholdning ved FDF-orkesteret og Ebeltoft Marineforenings Slupkor, med afslutning kl. 22.00. Pølser, øl, vin, kaffe og vand kan købes i Marinestuen. Programmet kan ses i butikker i Ebeltoft, og der uddeles i kirken.
  • Arrangementet støttes økonomisk af Syddjurs Kommune og Ebeltoft Handelsstandsforening.
  • Blomsterne til udsmykning i Ebeltoft Kirke sponsoreres af ”Blomsterbinderiet”, Kvickly, Ebeltoft