Mogens Hansen skriver

Ved at studerer mine arkiver, konstaterer jeg, at jeg har været aktiv i Danmarks-Samfundet siden 1976 hvor jeg som kompagnichef modtag en fane til mit hjemmeværnskompagni 4322. Fanen og jeg har deltaget alle årene siden.
I 1978 blev jeg opfordret tiI, af daværende formand Herr Richard Schmidt, at deltage som “føL”-Ieder af faneborgen. I 1979 overtog jeg opgaven selvstændigt, De første år i Den Fynske Landsby,

Mogens Hansen ved flagfesten i Idrætshallen

Fra 1982 i 0dense Idrætshal. Jubilæumsåret 1979 er dermed 20 gang jeg har ledet faneborgen, samt med mit personale medvirket ved faneoverrækkelsen.