Hvem er vi

Bestyrelse
Smiley faceFormand
Palle Wognsen
Fuglebakken 248
5210 Odense NV
23 11 03 49
Email
Sekretær og kasserer
Charlotte Nielsen
Næstformand og webmaster
Ulla Lund
Email
Bestyrelsesmedlem
Ove Mortensen
Bestyrelsesmedlem
Dorthe Windeballe
Bestyrelsesmedlem
Carsten Sørensen