OktoberMesse 2023.

Søndag den 8. oktober 2023 fra kl. 10:00 – 16:00, kan du møde os på OktoberMessen i
VILDBJERG HALLERNE. Hal 1 – stand 41
.

På vores stand kan du bl. a. møde Werner Olsen.

Du vil kunne få svar på dine spørgsmål om Danmarks-Samfundet.

Ved samme lejlighed kan du støtte lokalafdelingen i Herning Kommune ved f. eks. at købe
et personligt, eller 1 forenings medlemskab.

På standen vil du også kunne erhverve dig foreningens pins og flag m.m.

PÅ GENSYN til OKTOBERMESSE.

Foto fra OktoberMessen 2021.
weo

Flagdag 2022.

Kære medlemmer og venner af Danmarks-Samfundet i Herning kommune.

Igen i år er det muligt for os at fejre Valdemarsdag onsdag den 15. juni 2022.

Det vil denne gang foregå i Vildbjerg, hvor vi har fået assistance af vort medlem der, De Aktive 60’ere.

Vi har følgende program:

Kl. 16:15 mødes foreningsfanerne ved “Den Gule Bygning” Burgårdsvej 8,
Vildbjerg.

Kl. 16:25 Afmarch til Torvet via Skolevænget og Bredgade.

Kl. 16:30 Faneoptoget ankommer til Torvet, og der bydes velkommen
af formanden for Danmarks-Samfundet i Herning kommune.

Der synges: I Danmark er jeg født.

Hernings borgmester Dorte West holder festtalen.

Udlevering af flag.

Vildbjerg Skoles kor v/ Jerry Vegara underholder.

Afslutning og på gensyn i 2023.

Jeg vil gerne have tilmelding på om fremøde af foreningsfaner SENEST mandag den 13. Juni, på mail: mail@OZ8GV.dk

Med venlig hilsen.

Jens Vind.

 

Oktobermesse.

På søndag den 10. Oktober kan du møde os på Oktober Messen i VILDBJERG SPORT & KULTUCENTER.

På vores stand kan du bl. a.

Valdemarsdag 2019 ved Herning Rådhus.

møde Werner Olsen. Du vil få svar på dine spørgsmål om Danmarks Samfundet.

Ved samme lejlighed kan du støtte lokalafdelingen i Herning Kommune ved f. eks. at købe et personligt eller forenings medlemsskab.

På standen vil du også kunne erhverve dig foreningens pins og flag m.m.

PÅ GENSYN PÅ SØNDAG.

Valdemarsdag 2021.

Til Vore medlemmer og tidligere fanemodtagere.

Flagets dag, Valdemarsdag tirsdag den 15. juni 2021.

Med udsigten til vi igen må forsamles til flagdag inviterer vi jer til at deltage i vor flagfest.

I år er det planlagt til DGI husets forplads på Kousgaards Plads i Herning kl. 16:30.

Men fanerne skal stille kl. 16:20 ved Pyramiden ved Kongrescentret i Østergade.

Efter velkomst ved formanden og fællessang vil vor kommende borgmester Dorte West holde festtalen.

Efter festtalen vil vi indvie tidligere uddelte fane til KFUM Vinding Gruppe.

Vi vil modtage et musikalsk indslag fra Herning Musikskolens marimbaensemble.

Afslutning ved formanden.

Vi beder om, at deltagerne overholder de til den gældende forholdsregler overfor Corona.

Tilmelding af faner bedes ske til Svend Erik på telefon 50 49 58 03.

Med venlig hilsen.

Formanden.

Generalforsamling 2021.

Nu må vi være sammen igen, og derfor afvikles den årlige generalforsamling.

Når I kommer til  Smedegade 21 kan I køre ind i gården fra Sølvgade (over for busterminalen). Her er der P-pladser.

Herning Maj 2021. 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 

Der indkaldes til generalforsamling onsdag den 9. juni 2021 kl. 19:30 I Hardias lokaler, Smedegade 21, 7400 Herning 

Dagsorden: 

1 Valg af dirigent

2 Valg af stemmetæller

3 Bestyrelsens beretning

4 Indkomne forslag

5 Kassereren aflægger regnskab

6 Oplysning om kontingent

7 Handlingsplan for 2021

8 Valg af kasserer for 2 år (modtager ikke genvalg)

9 Valg af suppleant for 1 år

11 Valg af revisor for 1 år

12 Eventuelt.

Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før.

Af hensyn til fornuftigt indkøb af kaffe vil vi gerne have besked hos bestyrelsesmedlemmet dagen  før.

  1. eller e-mail: weoemso@gmail.com

Med det er ikke en hindring for at deltage.

Skulle døren være låst, ring da venligst 40317286

Jens Vind

Det sene tidspunkt er pga. forsamlingsforbudet indtil nu

 

Nu er det tid-

Den 15. juni  fejres flagets fødselsdag.

Ved den lejlighed udleverer og indvier vi de nye faner og flag.

Er I en forening der ikke har en fane eller flag, eller er den gamle udtjent
kan i  ansøge om en ny inden 1. maj 2021  på
htt:ps//www.danmarks-samfundet.dk/ansoening/

Betingelsen for at komme i betragtning er at I er medlem i Danmarks Samfundet, og vil støtte op om salg af Valdemars flagene, og agitere for
foreningen.
Samtidig er det Jeres pligt at deltage med fanen ved arrangementer hvor
det fordres.

På bestyrelsens vegne.

Werner E. Olsen.

Aarsberetning 2020.

Bestyrelsens beretning for 2020.

2020 var i mange afskygninger et særprægets år, som endnu trækker dybe spor ind i 2021.

Vi fik muligheden for at afvikle vor ordinære generalforsamling tirsdag den 5. marts 2020 og nåede efterfølgende at deltage i repræsentantskabsmødet i Idrættens hus lørdag den 7. marts.

Men så var det også sket. Onsdag den 11. marts tonede hele staben af Sundhedsmyndigheder frem på TV – i øvrigt medens jeg var dirigent i den lokale Borgerforening.

I husker nok hver især hvor I var og hvad I havde gang i denne aften.

Resultatet var ikke til at misforstå. Forsamlingsforbud ikke bare inde, men også  ude betød, at det var omsonst at holde nogen form for flagfest Valdemarsdag, eller dagene deromkring. Vi måtte nøjes med at skrive til Jer medlemmer via e-mail.

Det har også betydet, at vi stadig ligger inde med en ny fane til et af vore medlemmer.

Flere forsøg på at finde en passende anledning til såvel udlevering som indvielse er blevet forpasset. End ikke en nytårssammenkomst – parade/parole har det kunne blive til.

Vi har dog afholdt bestyrelsesmøder – men uden at være fysisk til stede. Det er lykkedes at efterdanne os, således disse møder er afviklet i et virtuelt møderum på den nye Skype.

Vi har således lavet en grundtegning til dette års Flagdag, men tør ikke melde noget som helst sikkert ud endnu. For det ene øjeblik ser det ud til at vi vil kunne samles uden begrænsninger i slutningen af maj for så at få at vide, det nok først kan blive i august.

Vi holder dog fast i vor tegning, så vi kan tage den frem, såfremt vi får tid nok til at få vore partnere aktiveret.

Vi opfordre stadig medlemmer og familier til at købe årsmærket til at sætte ind som en fodnote på e-mail. Det koster kun 30 kr. og har ingen udløbsdato. Der står årstal på, så det kan fornyes med de nye årstal. Vor kasserer har fortsat de små klisterflag, også i postkortform.

Vi har været heldige med, at vi ikke måtte tage afsked med nogen af vore medlemmer. Det er ikke alle foreninger, der kan sige det.

Beretningen overgives hermed til generalforsamlingen.

Jule- Nytårs hilsen 2020.

Kære medlem af Danmarks-Samfundet i Herning Kommune.

Landsledelsen har via mail sendt deres julehilsen, som jeg regner med at du har modtaget, ellers meld tilbage og jeg sender den.

Som bekendt måtte vi aflyse flagdagen i år, det gav simpelthen ingen mening at stable noget på benene.

Det har også hos jer været meget svært, at afholde arrangementer med mulighed for at sælge vor små flag.

Derfor opfordrede jeg tidligere at købe årsmærket, som jeg selv bruger, for at på denne måde udbrede kendskabet til Danmarks-Samfundet.

Jeg vil gerne lade budskabet gå videre til næste år, det kan jo nemt blive til rigtig mange eksponeringer i løbet af et år, og jo før du og din forenings medlemmer køber næste års flag, jo flere gange bliver det jo set.

Vi håber at situationen bedres inden generalforsamlingen, så vi som sædvane kan afholde den i marts, men det skriver jeg om, når tiden nærmer sig.

Indtil da, hav nu en dejlig og Corona fri jul og et fredeligt nytår.

Glædelig jul

Jens Vind