Danmarks-Samfundet har etableret lokalforening for Hillerød og Omegn

Ved en stiftende Generalforsamling 22. oktober 2020 i Hillerød blev Danmarks-Samfundets lokalforening oprettet. Lokalforening skal dække et geografisk område omkring Hillerød.

Danmarks-Samfundets formål er at udbrede kendskabet til- og brugen af Dannebrog, som et nationalt symbol for dansk kultur, fællesskab og identitet. Dette gøres ved at uddele faner og flag til de foreninger og organisationer, der ansøger herom. Modtagerne understøtter D-S ved medlemskab, salg af små flag bl.a. omkring Valdemarsdag den 15. juni, samt ved synliggørelse af Dannebrog ved flagfester o.a. Danmarks-Samfundet har siden 1912 uddelt 70.000 faner og flag. Midler til uddelingerne kommer gennem ca. 2.500 organisationers, private og foreningers medlemskontingent.

Gennem de seneste 10 år har D-S ikke haft en lokalt forankret forening i Hillerød. I den periode har ansøgere i Hillerød og Omegn modtaget faner og flag ved Valdemarsdag arrangementer i Helsingør og København.

Lokalforeningens umiddelbare mål er at blive godkendt i første kvartal 2021 således at der kan gennemføres Valdemarsdag arrangement på Frederiksborg Slot i juni 2021. Denne dag skal der uddeles faner og flag til de foreninger der har ansøgt herom. Der skal afholdes gudstjeneste i Slotskirken og den lokale markering af Valdemarsdag skal afsluttes med en march gennem byen til Torvet ledsaget af musik.

Henvendelse vedr. ansøgning om faner og flag, samt yderligere information om lokalforeningen, kan stiles til formand for lokalforeningen; Flemming H.R. Bang per email

Illustration; Frederiksborg Slotskirke ved flagdag for de udsendte den 5. september 2020.