Fejring af Valdemarsdag 15. juni 2022 i Hillerød

Program

16.45 Alle faner og Søværnets Tamburkorps (ca. 20 pers.) mødes i Ydre Slotsgård,
Frederiksborg Slot. Parkering forefindes ved Møntportvejen. Instruktion i føring af faner
17.00 Afmarch ad S-broen og Slotsgade til Torvet. Tamburkorpset forrest.
17.15 Lille koncert v/Tamburkorpset på Torvet
17.30 Afmarch retur til Ydre Slotsgård
17.45 Opstilling af Faneborg og velkomst v/formanden
17.50 Afsynges; I Danmark er jeg født (Tamburkorps spiller)
17.55 Talen for flaget
18.00 Overrækkelse af faner
18.15 Afsynges; Der er ingenting der maner (Tamburkorps spiller)
18.20 Opstilling af Faneborg i Indre Slotsgård og deltagernes indgang i Slotskirken
18.25 Fanerne føres ind
18.30 Gudstjeneste
19.00 Fanerne føres ud og opstilles
Alle forlader kirken
Herefter er Valdemarsdag fejringen slut.

Download program.

Valdemarsdag i Hillerød

Plan for Valdemarsdag fejringen i Hillerød den 15. juni 2021.

16.45: De deltagende faner med fanebærer og faneløjtnant samles i gården foran IRMAs indgang ved Politistationen, Østergade 1,3400 Hillerød.  Der er betalings P-plads i flere niveauer.

17.15: Afmarch til Torvet (ca. 200 mtr). Her gives information til fremmødte. Tambourkorpset spiller et par stykker musik. Sangblade uddeles. Spejdere og andre fremmødte gør klar til afmarch.

17.30: Afmarch ad Slotsgade til Ydre Slotsgård

17.45: Opstilling af faneborg Ydre Slotsgård

18.00: Velkomst v/formanden

18.05: Afsynges; I Danmark er jeg født. Sangblade uddelt.

18.10: Tale for flaget v/ byrådsmedlem Thomas Elong

18.20: Overrækkelse af faner

18.40: Afsynges; Der er ingenting der maner. Sangblade uddelt.

18.45: Fanerne opstilles i Indre Slotsgård

18.50: Øvrige deltagere ledes ind i Slotskirken

18.55: Fanerne føres ind i kirken

19.00: Gudstjeneste ved provst Jørgen F. Christensen

19.30: Fanerne føres ud og opstilles.
Valdemarsdag fejringen herefter slut.

Programmet kan downloades her: Endelig plan Valdemarsdag 2021 Hillerød

Det viste billede er fra Slotskirken, flagdagen 5. september 2020.

Danmarks-Samfundet har etableret lokalforening for Hillerød og Omegn

Ved en stiftende Generalforsamling 22. oktober 2020 i Hillerød blev Danmarks-Samfundets lokalforening oprettet. Lokalforening skal dække et geografisk område omkring Hillerød.

Danmarks-Samfundets formål er at udbrede kendskabet til- og brugen af Dannebrog, som et nationalt symbol for dansk kultur, fællesskab og identitet. Dette gøres ved at uddele faner og flag til de foreninger og organisationer, der ansøger herom. Modtagerne understøtter D-S ved medlemskab, salg af små flag bl.a. omkring Valdemarsdag den 15. juni, samt ved synliggørelse af Dannebrog ved flagfester o.a. Danmarks-Samfundet har siden 1912 uddelt 70.000 faner og flag. Midler til uddelingerne kommer gennem ca. 2.500 organisationers, private og foreningers medlemskontingent.

Gennem de seneste 10 år har D-S ikke haft en lokalt forankret forening i Hillerød. I den periode har ansøgere i Hillerød og Omegn modtaget faner og flag ved Valdemarsdag arrangementer i Helsingør og København.

Lokalforeningens umiddelbare mål er at blive godkendt i første kvartal 2021 således at der kan gennemføres Valdemarsdag arrangement på Frederiksborg Slot i juni 2021. Denne dag skal der uddeles faner og flag til de foreninger der har ansøgt herom. Der skal afholdes gudstjeneste i Slotskirken og den lokale markering af Valdemarsdag skal afsluttes med en march gennem byen til Torvet ledsaget af musik.

Henvendelse vedr. ansøgning om faner og flag, samt yderligere information om lokalforeningen, kan stiles til formand for lokalforeningen; Flemming H.R. Bang per email

Illustration; Frederiksborg Slotskirke ved flagdag for de udsendte den 5. september 2020.