Dannebrogs-Samfundet

Historie

Stiftelsen i 1908 fandt sted i en periode præget af den internationale spænding forud for 1. verdenskrig og af nationale politiske brydninger. Dette fik en kreds af borgere til at danne Dannebrogs-Samfundet med det hovedformål at styrke det nationale sammenhold.

En meget vigtig beslutning blev truffet allerede på det stiftende møde, da man bestemte, at arbejdet skulle ske på upolitisk grundlag, således som det var naturligt omkring det nationale symbol Dannebrog.

Efter 4 års intenst arbejde var organisationen blevet landsdækkende, og samtidig opstod ideen om at begynde en årlig landsindsamling den 15. juni, der samtidig blev kaldt Valdemarsdag, ligesom det lille flag, der solgtes, fik betegnelsen Valdemarsflaget, som det jo stadig kaldes. Tilladelsen hertil blev givet af Kong Christian X i 1912.

De indkomne midler blev fortrinsvis brugt til anskaffelse af flag- og fanemateriel, som skænkedes til organisationer, primært de to store grupper af ungdomskorps samt idrætsforeningerne – og desuden til en noget mindre gruppe bestående af bl.a. pensionistforeninger, soldaterforeninger, folkedansere, skoler og børnehaver, danske foreninger i udlandet og mange andre spredt i befolkningen i bred forstand. Disse gruppers virke er stadig præget af, at de viser flaget herhjemme og i udlandet til gavn for Danmark.

Gennem de første snart 100 år er der indsamlet ca. 22 mill. kr., som er brugt til anskaffelse af godt 30.000 faner og et tilsvarende antal flag.

Dannebrogs-Samfundets styrke ligger dels i den baggrund, der altid vil være til stede, når der virkes for landets samlende symbol, dels i at arbejdet udføres uden en betalende medlemskreds. Opgaverne løses af en frivilligt arbejdende kreds af unge og ældre, der slutter op om flagsalget den nødvendige økonomiske baggrund for vort virke.

Vi arbejder i praksis som en »hjælp-til-selvhjælp-organisation« således at de foreninger m.fl., der har modtaget faner eller flag, gennem alle årene har forstået nødvendigheden af at bidrage gennem hjælp til flagsalget på Valdemarsdagen for at skaffe midlerne til at betale det indkøbte materiel.

Desuden varetager Dannebrogs-Samfundet flagets interesser bl.a. ved udgivelsen af publikationer som den foreliggende og ved besvarelse af de spørgsmål, der indløber, når der rejses tvivl om flagets rette anvendelse.

I den forbindelse er det værd at nævne, at der ikke til dato er vedtaget en speciel »flaglov«, men at brugen af flaget er baseret på gamle »forordninger« og enkelte »cirkulærer«. Denne ordning giver mulighed for fortolkninger af de forskellige spørgsmål, der opstår, når landets samlende symbol indgår i dagliglivets vidt forskellige foreteelser under lige så forskellige vilkår.