Forside

Velkommen til Danmarks-Samfundet i Horsens Kommune

Vi er en aktiv lokalforening, der ønsker at skabe synlighed og bevidsthed om Dannebrog som et fælles samlingspunkt i dansk kultur. Vi er en upolitisk forening, og vores medlemmer tæller både enkeltpersoner og en række vidt forskellige foreninger.

Danmarks-Samfundet har været repræsenteret i Horsens-området i mange år, men lokalforeningen i sin nuværende form er stiftet 6. april 2017.

Hvert år uddeler vi flag og faner til et antal foreninger i Horsens Kommune, så som spejderkredse, idrætsklubber og soldaterforeninger. Vi afholder også fanebærer-kurser, og vi vil i det hele taget gerne bidrage til, at fremme brugen af vores smukke flag.

Foreningen afholder hvert år generalforsamling, hvor alle medlemmer naturligvis er meget velkomne. Her ud over har vi også udadrettede arrangementer, særligt i forbindelse med markeringen af Valdemarsdag, der jo er Dannebrogs fødselsdag.

Fotos: Valdemarsdag 2019 – Anders Boll Film & Foto

Dannebrog 800, Horsens. Fotograf: Anders Boll Film & Foto