Forside

Velkommen til Danmarks-Samfundet i Horsens Kommune

Vi er en aktiv lokalforening, der ønsker at skabe synlighed og bevidsthed om Dannebrog som et fælles samlingspunkt i dansk kultur. Vi er en upolitisk forening, og vores medlemmer tæller både enkeltpersoner og en række vidt forskellige foreninger.

Danmarks-Samfundet har været repræsenteret i Horsens-området i mange år, men lokalforeningen i sin nuværende form er stiftet 6. april 2017.

Hvert år uddeler vi flag og faner til et antal foreninger i Horsens Kommune, så som spejderkredse, idrætsklubber og soldaterforeninger. Vi afholder også fanebærer-kurser, og vi vil i det hele taget gerne bidrage til, at fremme brugen af vores smukke flag.

Foreningen afholder hvert år generalforsamling, hvor alle medlemmer naturligvis er meget velkomne. Her ud over har vi også udadrettede arrangementer, særligt i forbindelse med markeringen af Valdemarsdag, der jo er Dannebrogs fødselsdag.

Fotos: Valdemarsdag 2019 – Anders Boll Film & Foto

Dannebrog 800, Horsens. Fotograf: Anders Boll Film & Foto

Nyheder

Valdemarsdag 2022

I lighed med sidste år, vil markeringen af Valdemarsdag onsdag d. 15. juni blive afholdt i fællesskab med De Danske Forsvarsbrødre i Horsens. De har gennem mange år har haft en fast tradition med kransenedlæggelse på Nordre Kirkegård – en tradition vi gerne vil slutte op om! For os i Danmarks-Samfundet er markeringen af Valdemarsdag Læs mere…

Generalforsamling for DS Horsens 2022

Efter et par år med corona-nedlukninger og aflysninger af diverse arrangementer, glæder det bestyrelsen, at kunne indbyde til Generalforsamling i Danmarks-Samfundet i Horsens Kommune. Mødet bliver afholdt Onsdag d. 30. marts kl. 19:00 Bøgevænget 17, Tvingstrup, 8700 Horsens     Da vores Generalforsamling sidste år blev aflyst, vil vi i år se tilbage på både Læs mere…

Valdemarsdag 15. juni 2021

INDBYDELSE TIL VALDEMARSDAG 15. JUNI 2021 Dagens program: Kl. 10:30 Vi mødes på Nordre Kirkegård, Kirkegårdsallé i Horsens. Kl. 10:50 Fanerne samles omkring monumentet for de faldne soldater fra De Slesvigske Krige. Kl. 11:00 Forsvarsbrødrene holder en ceremoni med deltagelse fra De Jyske Landsoldater. Kl. 11:30 Indlæg ved Simon Overby Kristensen, formand for Danmarks-Samfundet i Læs mere…

Se øvrige nyheder...