Kampen ved Dybbøl 1848

Etableringen af den provisoriske regering i hertugdømmerne opfattedes fra dansk side som et forræderisk oprør, og den nationale konflikt i den danske helstat ændrede karakter. Det klare fjendebillede af tyskerne bidrog i høj grad til at befæste en national fællesskabsfølelse i den danske befolkning, og resultatet blev Treårskrigen (1. Slesvigske Krig).
Den blev både en borgerkrig og en krig mellem Danmark og Det Tyske Forbund. Den nye krigsminister, oberst Anton Frederik Tscherning, blev en effektiv organisator af hæren. Han indførte den almindelige værnepligt, der medvirkede til den folkelige opbakning i kongeriget, hvor militærtjenesten hidtil kun havde påhvilet bondestanden.

Maleri af Nicolai Frederik Habbe fra 1851: Reservesoldater fra 1848 på marchen. Udstillet på Frederiksborg Museum.

Links

Danmarkshistorien.dk
Wikipedia