Kampen ved Helgoland 1864

Danskerne havde blokeret farvandene ud for Helgoland for at stoppe preussiske skibe, og det østrigsk-preussiske angreb var et forsøg på at bryde blokaden.

Danskerne vandt en opmuntrende, omend begrænset sejr, da det østrigske flagskib, fregatten Schwarzenberg, blev skudt i brand, hvorefter østrigerne trak sig tilbage i ly af Helgolands neutrale 3-mil zone, der var under engelsk kontrol. Ud på natten lykkedes det den østrigsk–preussiske eskadre at flygte til Cuxhaven ved Elbens udmunding.

Den politiske betydning af slaget var imidlertid mindre, da krigen 3 dage senere sluttede med dansk nederlag.

I slaget deltog to østrigske fregatter, flagskibet Schwartzenberg og fregatten Radetzky, samt 3 preussiske kanonbåde. På dansk side bestod flåden af to fregatter, Niels Juel og Jylland, samt korvetten Hejmdal.

Links

Wikipedia