Valdemarsdag aflyst

På baggrund af Statsministerens udmelding om, at forbuddet mod større forsamlinger fastholdes til og med august, aflyses den planlagte flagfest i Køge kirke på Valdemarsdag den 15 juni 2020, ligesom salget af det lille Valdemarsflag ikke vil finde sted i omfanget som ellers planlagt.

Det er en mangeårig begivenhed om Dannebrog, at Danmarks-Samfundets Lokalforening i Køge der den 15. juni holder flagfestgudstjeneste i Køge kirke med taler og uddeling af flag og faner. Festen år i Køge kirke har været planlagt siden januar i godt samarbejde med sognepræst Signe Asbirk. Formand for Det Kgl. Teater, fhv. kultur- og kirkeminister etc. Bertel Haarder med talen for Dannebrog og Genforeningen med Sønderjylland i 1920. Josephine af Rosenborg skulle deltage med overrækkelse af faner og flag, ligesom Ejbykoret, Greve Pigegarde og forventet stort antal foreninger, spejdere og hjemmeværn med tidligere modtagne faner skulle deltage.
Ansøgninger om tildeling af faner og flag kan foretages med en senere tildeling. Overrækkelse udsættes til næste år. Da Folkefesten 2021 på Bornholm begynder den 17. juni, har Bertel Haarder givet tilsagn om at deltage næste år.
Salget af det lille Valdemarsflag bliver foretaget i mindre omfang, som det vil være forsvarligt.
Danmarks-Samfundet siger tak for tilsagnet fra spejderne og FDF om at deltage i flagsalget i år.
Vi håber at samarbejdet om et godt flagslag kan fortsætte i 2021.

Uffe Lundgaard
Formand for Danmarks-Samfundet, Køge