Generalforsamling

Generalforsamling den 11. maj 2021
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling tirsdag den 11. maj 2021 kl. 1930 på Hjemmeværnsgården Københavnsvej 265, Køge.
Hent dagsorden her:
Dagsorden til ordinær generalforsamling den tirsdag den 11. maj 2021
Der udsendes bilag til indkomne forslag – til ændring af vedtægterne –  og valg efter bestyrelsesmødet den 22. april.
Med venlig hilsen
Uffe Lundgaard
5665 5648

Beretning 2020
20200211 Dagsorden til ordinær generalforsamling den 12. marts 2020

DS Koege vedtaegter