Om os

Danmarks-Samfundet skifter navn til
DANNEBROGS-SAMFUNDET
Her er vores nye logo


Begrundelsen er, at man gerne vil modernisere og nytænke, så navnet bliver samstemmende med foreningens hovedopgave, nemlig kendskab til og udbredelsen af Dannebrog. Danmarks-Samfundet har, selv om foreningen er politisk neutral, gennem tiden været genstand om holdning til politiske partier. Så DANNEBROGS-SAMFUNDET er det nye navn for foreningen omkring Dannebrog, som Lokalforeningen for Køge og Omegn er en del af.

Hent pressemeddelelse den 8. marts 2024

Følg os på Facebook KLIK HER

Danmarks-Samfundet uddeler Dannebrogsfaner til foreninger og spejdere

Valdemarsdag i Køge

Flagfestgudstjeneste i Boholte kirke

 

Danmarks-Samfundet har med baggrund i den danske kulturtradition til formål at udbrede kendskabet til anvendelsen af Dannebrog som et nationalt symbol for dansk kultur, fællesskab og identitet.

Formålet opnås bl.a. ved at:

  • Uddele Dannebrogsfaner og -flag til foreninger og spejdere
  • Markere Valdemarsdagen den 15. juni ved afholdelse af flagarrangementer
  • Rådgive og vejlede om brug og anvendelse af Dannebrog
  • Udgive informationsmateriale om Dannebrog
  • Afholder foredrag og underviser i brug af Dannebrog

Lokalforening for Køge & Omegn blev stiftet 3. november 2005.

Vores gode samarbejde med de lokale foreninger kan opleves ved den årlige flagfest på Valdemarsdag.