Om os

Danmarks-Samfundet har med baggrund i den danske kulturtradition til formål at udbrede kendskabet til anvendelsen af Dannebrog som et nationalt symbol for dansk kultur, fællesskab og identitet.

Formålet opnås bl.a. ved at:

  • Uddele dannebrogsfaner og –flag
  • Markere Valdemarsdagen den 15. juni ved afholdelse af flagarrangementer
  • Rådgive og vejlede om brug og anvendelse af Dannebrog
  • Udarbejde og udgive informationsmateriale om Dannebrog
  • Afholde kurser og foredrag samt undervise i korrekt brug af Dannebrog
  • Være rådgivere for offentlige myndigheder i flagspørgsmål
  • Rådgive i sager om kulturminder hvori Dannebrog indgår.

Lokalforening for Køge & Omegn blev stiftet 3. november 2005.

Vores gode samarbejde med de lokale foreninger kan opleves ved den årlige flagfest på Valdemarsdag i Køge Kirke.