Om os

Danmarks-Samfundet uddeler Dannebrogsfaner til foreninger og spejdere

Valdemarsdag i Køge Faneoverrækkelse i Køge Kirke

Danmarks-Samfundet har med baggrund i den danske kulturtradition til formål at udbrede kendskabet til anvendelsen af Dannebrog som et nationalt symbol for dansk kultur, fællesskab og identitet.

Formålet opnås bl.a. ved at:

  • Uddele Dannebrogsfaner og -flag til foreninger og spejdere
  • Markere Valdemarsdagen den 15. juni ved afholdelse af flagarrangementer
  • Rådgive og vejlede om brug og anvendelse af Dannebrog
  • Udgive informationsmateriale om Dannebrog
  • Afholder foredrag og underviser i brug af Dannebrog

Lokalforening for Køge & Omegn blev stiftet 3. november 2005.

Vores gode samarbejde med de lokale foreninger kan opleves ved den årlige flagfest på Valdemarsdag i Køge Kirke.

Glædelig jul og godt nytår

Kære alle.

Året 2020 gav os meget begrænsede muligheder til at samles og bruge vores flag.

Vi måtte aflyse flagfestgudstjenesten på Valdemarsdag og udsætte tildelingen af flag og faner. Det var forberedt, Leif Clemmes Pedersen, St. Croix skulle deltage i flagfesten i Køge kirke og modtage et Dannebrog til biblioteket i Christiansted.

Vi havde ligeledes set hen til at spejderne og FDF kunne have deltaget i salget af det lille Valdemarsflag. Det lod sig ikke gøre under nedlukning af afstandskrav.

Vi håber at rette op på disse ting i 2021.

Vi fik et flagsalg på 3000 kr. ved opfordring til medlemskøb og et samlet salg på omkring 5000, da Iris Jacobsen har været aktiv med flagsalget under nedlukningen.

Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår håber vi meget på et aktivt år om Dannebrog i 2021.

Kursus for fanebærere er udsat grundet Convid 19.

Vores hjemmeside har på områder fået et andet udsende. Det er  planen, at billeder fra flagfesterne kommer på hjemmesiden.

Med venlig hilsen
Uffe Lundgaard