Dannebrog til undervisningsbrug

Danmarks-Samfundet har i anledning af Dannebrogs 800 års ’fødselsdag’ sidste år udarbejdet undervisningsmateriale om Dannebrog.

Det er Danmarks-Samfundets ønske, at undervisningsmaterialet skal inspirere til læring i fag hvor danske værdier og traditioner diskuteres.

Fra faktarket “Dannebrogs grundformer”

Materialet støtter godt op om lærerne med en “facitliste” med svar på de opgaver og spørgsmål, der følger med de 7 faktaark.

De 7 faktaark, opgavearket og information om facitlisten kan findes under “Undervisningsmaterialer“.

Her er en appetitvækker fra “Det historiske Dannebrog”…

Fanebærerkursus på Sjælland til februar

Danmarks-Samfundet inviterer til kursus for fanebærere under mottoet “Bær det danske flag korrekt i respekt for Dannebrog og din baggrund”.

Lørdag den 15. februar 2020 kl. 13:30 – 16:00
Boruphallen, Hovedgaden 65, 4140 BorupInstruktører:

Lærer Willy Harenberg, Stevns Gymnastik- og Idrætsefterskole og Anders Lund Rasmussen, Hjemmeværnets Politikompagni Køge.

Målgruppe:

Alle nye fanebærere og fanebærere, som ønsker at få genopfrisket brugen af fanen.

Formål og indhold

  • Orientering og Dannebrogs historie og traditioner.
  • Bæring og hilsen med fanen.
  • Gennemgang af fanebrug primært ved opvisninger, f.eks. gennemgang af forskellige opstillinger og gangmønstre.
  • Fanen i kirken.
  • Optræden med fane i faneborg under kommando.

Kursusleder:

Uffe Lundgaard, formand for Danmarks-Samfundet, Køge.

Tilmelding:

På E-mail til ul.lundgaard@gmail.com eller tlf. 56655648 senest 8. februar 2020.


Håndbog for fanebærere er modtaget sammen med nyere faner – kan købes for 40 kr. 

Deltagerpris: Ingen for medlemmer af Danmarks-Samfundet – øvrige 50 kr. pr. deltager.

 

Forplejning:

Kaffe/sodavand og kage i indlagt pause.

Information om kurset kan downloades her:

Kalender for 2020

Lige som i år har Danmarks-Samfundet lavet en kalender for 2020 med flagdage. Alle flagdage.

Ligefra de officielle flagdage, over forsvarets, kirkens, Færøernes og Grønlands til mærkedage såsom fastelavn, forårsjævndøgn og HH Prins Felix fødselsdag.
Kalenderen er lavet i samarbejde med Clausen Grafisk og Aalborg Flagfabrik.

Kalenderen er lige til at skrive ud på en printer og kan stå på bordet eller hænges på væggen. Print så mange i har lyst til og send eller del med venner og bekendte.

Skrives kalenderen ud, anbefaler vi at der bruges papir af en kraftigere tykkelse end normalt printerpapir, for eksempel 160 g. Gøres dette, kan den let foldes og stå som vist på billedet – kaffe, kalender og komputer.

Hent kalenderen her

Nyt valdemarsflag for næste år, 2020

Der er stadig et par uger tilbage af det indeværende år og julesæsonen med glittede magasiner, julemænd M/K og pebernødder er over os. I hvert fald hvis man skal tro på sin postkasses indhold af julereklamer.

Her på kontoret er vi ved at forberede det kommende år og det er nu muligt at købe det digitale valdemarsflag for 2020 til brug i emails, dokumenter og lignende. Prisen er den samme som i år, kr 30,-, som går til at støtte Danmarks-Samfundet, og flaget findes i webshoppen.

Nyhedsbrev nr. 4 2019

Jubilæumsåret er ved at gå på hæld og landsformand Erik Fage-Pedersen ser tilbage på et ekstraordinært begivenhedsrigt år. Det sker i nyhedsbrevet, der netop er udsendt og som også kommer omkring essaykonkurrencen, indlæg fra næstformand Søren Cruys-Bagger, det nye valdemarsflag for 2020 og selvfølgelig jul.


Nyhedsbrev nr4. 2019

Så ved vi det: Dannebrog på juletræet

Foto: Firmaet Juleeventyr

Inden længe skal juletræet pyntes. Mange vælger at hænge dannebrogsflag som flagguirlander på grantræet. Det er gjort gennem generationer. Siden de slesvigske krige i midten af 1800-tallet, er juletræet blevet pyntet med rød-hvide flag.
H. C. Andersen fejrede julen 1848 på herregården Bregentved ved Haslev på Sjælland. Søndag den 24. december noterede han i sin dagbog, at der på slottet var hele to juletræer med Dannebrog i Toppe. I et varekatalog fra begyndelsen af 1900-tallet, kunne man købe 10-øres flagguirlander på 2½ alen, bestående af 20 “små danske splitflag”. Der var også eksempler hvor man satte “enkeltflag” på træet. At sætte flag på juletræet er ikke kun en skik i Danmark. De nordiske lande og USA sætter også deres nationalflag på træet som julepynt.

Essaykonkurrence afgjort

Dannebrog 800-eventets afrundende essaykonkurrence for elever fra grundskolerne og ungdomsuddannelserne fik 9 prismodtagere.

”Gunnar Nu”-salen i Idrættens Hus i Brøndby lagde tirsdag den 19. november rum til prisoverrækkelsen, da de 9 prismodtagere ved en smuk og poetisk seance modtog kontante belønninger for deres skrivearbejde.

Salen var fyldt med prisvindernes familier, venner og skolekammerater, da Danmarks-Samfundets landsformand Erik Fage-Pedersen satte navne på prisvinderne.

– Den professionelle dommerkomité har haft svært ved at indkredse vinderne, sagde han og uddybede: – Vi var som udgangspunkt spændt på, om essaykonkurrencen vandt gehør hos de unge. Tvivlen blev gjort til skamme. Vi fik i hundredtal af fremragende essay, hvor skribenterne tager læserne med på en fantasifuld og spændende rejse rundt i Dannebrogs verden anno 2019. Mange gør opmærksom på, at Dannebrog ikke kun er et flag, men at Dannebrog er, hvad man gør det til, og at danskheden altid har en iboende relation til Dannebrog.

Førsteprisen for elever fra grundskolerne blev vundet af Sofie Fjord Mørup med sit essay “Flaget af folket – i hygge og stolthed”

Førsteprisen for elever fra grundskolerne blev vundet af Sofie Fjord Mørup fra Herning. Her gik anden- og tredjeprisen til Tobias Bloch Schousboe fra Søborg, og Amalie W. Albertsen fra Rungsted.

Førsteprisen for ungdomsuddannelser gik til Dianna Sørensen med “Du danske flag”

I kategorien for elever fra ungdomsuddannelser løb Dianna Sørensen fra Frederikssund med førsteprisen efterfulgt af Luna Jul Mud fra Højbjerg og Ban Schiwalia fra Frederiksberg.

En ekstraprispulje for spændende essay gav priser til Helle Wolder fra Hobro, Ronnie H. J. Morell fra Hvidovre og Liva Mauter Andersen fra Padborg.

Bidragene kan ses her

Danmarks-Samfundet har udgivet et hæfte med de bedste bidrag til essaykonkurrencen og dette hæfte kan hentes via vores hjemmeside.

Vi har samlet 15 af de indsendte essays i hver af de 2 grupper – grunduddannelser og ungdomsuddannelser. Derudover kan læses essays, vi har modtaget fra deltagere, der ikke er under uddannelse, eller som har fået hjælp – og derfor var uden for de egentlige konkurrencer.

Læs udvalgte bidrag til essaykonkurrencen

(Foto: Jørgen Kjeldsen)

Unge skriver essay om Dannebrog

Danmarks-Samfundet afrunder projekt Dannebrog 800 med en populær essaykonkurrence

Danmarks-Samfundets essaykonkurrence for grundskolen og ungdomsuddannelserne er blevet noget af et tilløbsstykke. Ifølge organisationens flagkonsulent Søren Ib Cruys-Bagger har unge i hundredvis indsendt bidrag til konkurrencen.

– Vi har modtaget flotte og reflekterende tekster om, hvad Dannebrog betyder for de unge i dag, siger Søren Ib Cruys-Bagger, der uddyber: – De unge har holdninger til Dannebrog og nationalsymbolet. En ung konkurrencedeltager på 15 år skriver blandt andet, at ”Dannebrog er samlingspunktet, Dannebrog er tillidssamfundet, Dannebrog er stolthed, Dannebrog er fælles(hed). Men hvordan kan betydningen fastslås? Værdien af Dannebrog er for omfattende og muligvis ekstremt kompleks. Betydningen er flertydig. Betydningen er ubeskrivelig. Dannebrog er mere end 1000 ord”.

Mange bidrag fra grundskolen
Over halvdelen af de hundredvis af indlæg kommer fra elever i grundskolen eller fra skoleklasser, der har haft Dannebrog som temaemne eller projektundervisning i forbindelse med 800-året for myten om Dannebrog.

For Danmarks-Samfundet er formålet med og temaet for konkurrencen at få belyst, hvilken betydning nationalsymbolet Dannebrog har for de unge anno 2019.

De i alt 9 vindertekster bliver præmieret ved et presse-og deltagerevent i Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, tirsdag den 19. november 2019 kl. 15.