Nyt valdemarsflag for næste år, 2020

Der er stadig et par uger tilbage af det indeværende år og julesæsonen med glittede magasiner, julemænd M/K og pebernødder er over os. I hvert fald hvis man skal tro på sin postkasses indhold af julereklamer.

Her på kontoret er vi ved at forberede det kommende år og det er nu muligt at købe det digitale valdemarsflag for 2020 til brug i emails, dokumenter og lignende. Prisen er den samme som i år, kr 30,-, som går til at støtte Danmarks-Samfundet, og flaget findes i webshoppen.

Nyhedsbrev nr. 4 2019

Jubilæumsåret er ved at gå på hæld og landsformand Erik Fage-Pedersen ser tilbage på et ekstraordinært begivenhedsrigt år. Det sker i nyhedsbrevet, der netop er udsendt og som også kommer omkring essaykonkurrencen, indlæg fra næstformand Søren Cruys-Bagger, det nye valdemarsflag for 2020 og selvfølgelig jul.


Nyhedsbrev nr4. 2019

Så ved vi det: Dannebrog på juletræet

Foto: Firmaet Juleeventyr

Inden længe skal juletræet pyntes. Mange vælger at hænge dannebrogsflag som flagguirlander på grantræet. Det er gjort gennem generationer. Siden de slesvigske krige i midten af 1800-tallet, er juletræet blevet pyntet med rød-hvide flag.
H. C. Andersen fejrede julen 1848 på herregården Bregentved ved Haslev på Sjælland. Søndag den 24. december noterede han i sin dagbog, at der på slottet var hele to juletræer med Dannebrog i Toppe. I et varekatalog fra begyndelsen af 1900-tallet, kunne man købe 10-øres flagguirlander på 2½ alen, bestående af 20 “små danske splitflag”. Der var også eksempler hvor man satte “enkeltflag” på træet. At sætte flag på juletræet er ikke kun en skik i Danmark. De nordiske lande og USA sætter også deres nationalflag på træet som julepynt.

Essaykonkurrence afgjort

Dannebrog 800-eventets afrundende essaykonkurrence for elever fra grundskolerne og ungdomsuddannelserne fik 9 prismodtagere.

”Gunnar Nu”-salen i Idrættens Hus i Brøndby lagde tirsdag den 19. november rum til prisoverrækkelsen, da de 9 prismodtagere ved en smuk og poetisk seance modtog kontante belønninger for deres skrivearbejde.

Salen var fyldt med prisvindernes familier, venner og skolekammerater, da Danmarks-Samfundets landsformand Erik Fage-Pedersen satte navne på prisvinderne.

– Den professionelle dommerkomité har haft svært ved at indkredse vinderne, sagde han og uddybede: – Vi var som udgangspunkt spændt på, om essaykonkurrencen vandt gehør hos de unge. Tvivlen blev gjort til skamme. Vi fik i hundredtal af fremragende essay, hvor skribenterne tager læserne med på en fantasifuld og spændende rejse rundt i Dannebrogs verden anno 2019. Mange gør opmærksom på, at Dannebrog ikke kun er et flag, men at Dannebrog er, hvad man gør det til, og at danskheden altid har en iboende relation til Dannebrog.

Førsteprisen for elever fra grundskolerne blev vundet af Sofie Fjord Mørup med sit essay “Flaget af folket – i hygge og stolthed”

Førsteprisen for elever fra grundskolerne blev vundet af Sofie Fjord Mørup fra Herning. Her gik anden- og tredjeprisen til Tobias Bloch Schousboe fra Søborg, og Amalie W. Albertsen fra Rungsted.

Førsteprisen for ungdomsuddannelser gik til Dianna Sørensen med “Du danske flag”

I kategorien for elever fra ungdomsuddannelser løb Dianna Sørensen fra Frederikssund med førsteprisen efterfulgt af Luna Jul Mud fra Højbjerg og Ban Schiwalia fra Frederiksberg.

En ekstraprispulje for spændende essay gav priser til Helle Wolder fra Hobro, Ronnie H. J. Morell fra Hvidovre og Liva Mauter Andersen fra Padborg.

Bidragene kan ses her

Danmarks-Samfundet har udgivet et hæfte med de bedste bidrag til essaykonkurrencen og dette hæfte kan hentes via vores hjemmeside.

Vi har samlet 15 af de indsendte essays i hver af de 2 grupper – grunduddannelser og ungdomsuddannelser. Derudover kan læses essays, vi har modtaget fra deltagere, der ikke er under uddannelse, eller som har fået hjælp – og derfor var uden for de egentlige konkurrencer.

Læs udvalgte bidrag til essaykonkurrencen

(Foto: Jørgen Kjeldsen)

Unge skriver essay om Dannebrog

Danmarks-Samfundet afrunder projekt Dannebrog 800 med en populær essaykonkurrence

Danmarks-Samfundets essaykonkurrence for grundskolen og ungdomsuddannelserne er blevet noget af et tilløbsstykke. Ifølge organisationens flagkonsulent Søren Ib Cruys-Bagger har unge i hundredvis indsendt bidrag til konkurrencen.

– Vi har modtaget flotte og reflekterende tekster om, hvad Dannebrog betyder for de unge i dag, siger Søren Ib Cruys-Bagger, der uddyber: – De unge har holdninger til Dannebrog og nationalsymbolet. En ung konkurrencedeltager på 15 år skriver blandt andet, at ”Dannebrog er samlingspunktet, Dannebrog er tillidssamfundet, Dannebrog er stolthed, Dannebrog er fælles(hed). Men hvordan kan betydningen fastslås? Værdien af Dannebrog er for omfattende og muligvis ekstremt kompleks. Betydningen er flertydig. Betydningen er ubeskrivelig. Dannebrog er mere end 1000 ord”.

Mange bidrag fra grundskolen
Over halvdelen af de hundredvis af indlæg kommer fra elever i grundskolen eller fra skoleklasser, der har haft Dannebrog som temaemne eller projektundervisning i forbindelse med 800-året for myten om Dannebrog.

For Danmarks-Samfundet er formålet med og temaet for konkurrencen at få belyst, hvilken betydning nationalsymbolet Dannebrog har for de unge anno 2019.

De i alt 9 vindertekster bliver præmieret ved et presse-og deltagerevent i Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, tirsdag den 19. november 2019 kl. 15.

Så ved vi det: Dannebrog som forening

Dannebrog er en forening for Dannebrog. Dannebrogsforeningen blev stiftet den 27. august 1994, og er en forening for tidligere og nuværende Dannebrogssejlere. Foreningen ledes af en bestyrelse, hvis formand er Hendes Majestæt Dronningens Jagtkaptajn. Foreningen tæller for nuværende ca. 400 medlemmer, for det meste fra 1990- og 2000- årgangene, men også flere ældre Dannebrogssejlere fra 50´erne og opefter. Foreningens formål er at styrke interessen for Kongeskibet og Søværnet samt at vedligeholde forbindelsen og kammeratskabsfølelsen mellem personel, der er eller har været tjenestegørende om bord på Kongeskibet.

Så ved vi det: Dannebrog er en orden

Dannebrogordenen er en dansk ridderorden indstiftet af Christian den 5. i 1671 og senere forandret og udvidet. Siden 1951 har kvinder kunnet optages i ordenen. Dannebrogordenen blev indstiftet som en genoplivning af en påstået ældre orden indstiftet af Valdemar Sejr efter slaget ved Lyndanisse i Estland i 1219. Ridder af Dannebrogordenen uddeles af regenten. Det nuværende ordenstegn er et hvidemaljeret latinsk sølvkors med røde kanter. Mellem korsarmene er kongekroner og over korset findes den tildelende regents monogram under en stor krone. Monogrammet ændres for hver regent. Korset måler ca. 60 x 28 mm. En Dannebrogorden skal returneres til Ordenskapitlet senest tre måneder efter modtagerens død. På korset er på forsiden indskriften ‘Gud og Kongen’ samt et kronet ‘C5’ for Christian V. På bagsiden årstallene ‘1219’, ‘1671’ og ‘1808’ samt et kronet ‘W’ for Valdemar Sejr og et kronet ‘FVI’ for Frederik VI. Det viste Ridderkors er til kvinder.

Foto: Ordenskapitlet

Ny march tilegnet Danmarks-Samfundet

Danmarks-Samfundet fik den 12. juni 2019, ved en uropførelse på Kastellet i København, tilegnet marchen “Under Valdemarsfanen”. Komponisten Mogens Ahrensburg havde i anledning af Dannebrogs 800 år dedikeret sin march til Danmarks-Samfundet.

Mogens Ahrensburg

Komponisten Mogens Ahrensburg (Gaardbo) er født i Hjørring i 1941. Han har lige fra drengeårene været udøvende amatørmusiker. Mogens Ahrensburg er (sammen med Martin Corfix) medstifter af det frivillige 8. Regiments Musikkorps i Kastellet, hvor han stadig er aktiv som musiker og stabstambour. Desuden har han stor interesse i dansk militærmusiks historie. Martin Corfix har været konsulent i arbejdet med marchen Under Valdemarsfanen.

Om Under Valdemarsfanen

I indledningen er der et lille citat fra ”Fanemarchen”. I næste del er der citater fra ”Der er ingenting, der maner”, mens der i sidste del er et citat fra ”Vift stolt på Codans bølge”. Hermed har Mogens Ahrensburg i marchen henvist til tre af vore store flagsange. Marchen er arrangeret for messingblæsere og kan dermed spilles af flere kategorier af musikkorps.

Uropførelsen 12. juni 2019

8. Regiments Musikkorps uropførte Under Valdemarsfanen på Kastellet i København.

Uropførelsen blev optaget og kan ses her:

Danmarks-Samfundets tale ved modtagelse af partitur og komponistens begrundelse:

Anvendelse af marchen

Danmarks-Samfundet har fået overdraget rettighederne af komponisten. Alle musikkorps, der måtte ønske at spille Under Valdemarsfanen, kan rette henvendelse til Danmarks-Samfundet. Landskontoret har noder og indspilninger af marchen.

Billeder og video: Monica Bell Sass