Hvem er vi

Bestyrelse
Formand
Landsledelsesmedlem
Martin Helbo Nielsen
23 72 84 82
Email
Næstformand
Käte Olsen
Medlem
Kjeld Hjorth
Medlem (kst)
Lone Nielsen
98 11 19 66
22 66 59 66