Skærtorsdag

Skærtorsdag var dagen før Jesus blev korsfæstet. Om aftenen tog han afsked med sine disciple ved den sidste nadver, som er skildret på utallige nadverbilleder.

Johannesevangeliet fortæller, at det også var på skærtorsdag, at Jesus vaskede disciplenes fødder. Her har dagen sit navn skærtorsdag, som betyder rene torsdag.

Links

Folkekirken
Wikipedia