Slaget ved Isted 1850

Konflikten drejede sig især om hertugdømmet Slesvigs stilling, og der var dels tale om en borgerkrig inden for rammerne af helstaten, dels en konflikt mellem Danmark og Det Tyske Forbund, der deltog som slesvig-holstenernes allierede.


I et bredere perspektiv var der også et internationalt aspekt, idet de europæiske stormagter greb politisk ind i konflikten ved flere lejligheder. I sommeren 1850 stod slesvig-holstenerne, netop som en konsekvens af stormagternes politiske pres, alene over for den danske hær ved Isted. Her vandt danskerne en smal sejr.

Links

Danmarkshistorien.dk
Wikipedia