Indkaldelse til “Forsinket” Generalforsamling. d. 26. august. 2020. kl. 1900, på Hjemmeværnsgåden. Slagelse

Lokal afd. Storebælt

5.august.2020.

Indkaldelse til forsinket generalforsamling 2020.

Dato: 26 august. 2020. kl. 1900.
Sted: Hjemmeværns gården. Skovsøvej 10. 4200 Slagelse.

 1. Valg af dirigent ved formanden.
 2. Valg referent ved formanden.
 3. Valg af 1-2 stemmetællere ved formanden. ( Ved behov).
 4. Formandens beretning kort.
  Foreningsårets højdepunkt var fejringen af Dannebrogs 800 års jubilæum. Og afslutning af regnskab i den forbindelse.
  Foreningen udleverede 3 faner, og 1 flag i jubilæumsåret. Flag o 2 faner blev udleveret, ved jubilæumsarrangementer d. 14. juni.2019. Foreninger deltog i det store arrangement d. 15. juni i København.
 5. kasseren fremlægger det reviderede regnskab.
  Salg af Valdemars flag, indsendt til hovedforeningen 2.500,00kr.
 6. behandling af indkomne forslag som skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
 7. bestyrelsen fremlægger forslag til handlingsplan for det kommende år.

Bl.a. Agter foreningen at indstifte : Årets flagpris, det kan være person eller firma som markerer sig ved flittig og korrekt flagning.
Medvirke til markering i år primært Genforeningsdagen. Blev aflyst, ser hvad der sker 2021.

Har fået henvendelse fra Slagelse kommune vedrørende Veterandag d. 05. september.
Agter at deltage i diverse Livstils messer, tilflytter arrangementer m.m.

 1. valg af formand. Vælges for 2 år.
 2. valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Michael Justesen og Lindy Olsen.
 3. valg af suppleanter.
 4. valg af revisor.
 5. valg af deltagere til repræsentantskabsmøde. ( Er afholdt nåede det inden alt lukkede ned, Formanden deltog).

Beslutninger træffes ved almindeligt flertal.

Holger Janns

Formand

Opfordring: FLAG HVER LØRDAG TIL CORONA PERIODEN ER OVERSTÅET.

En opfordring om at vise sammenhol og optimisme, ved at hejse Dannebrog, hver lørdag til Coronaen er overstået. Jeg gik i lørdags d. 21. marts. en tur i Boeslunde, hvor jeg bor. der talte jeg 13 der havde hejst deres Dannebrog.
Det er steget, hver eneste lørdag siden, Lørdag d. 11. april, var der ca. 55 flag oppe, kan desværre ikke fange dem alle sammen på et foto.
Det var utroligt smukt, at se de rød-hvide flag veje mod en klar og blå forårshimmel.
Til alle som læser dette, gør ligeså.

 

AFLYSNING AF AKTIVITETER MARTS_APRIL: 2020

Henset til den øjeblikkelige situation med Coronavirus, og de påbud vores regering har pålagt os, aflyser vi alle annoncerede aktiviteter, i marts og april, som er anført på vores hjemmeside. Vi vende tilbage når situationen er normaliseret, og tilladelse til at samles igen er givet.

De bedste hilsener, og pas på jer selv.

Holger Janns. Formand lokalafdeling Storebælt.

Faneoverdragelse / indvielse ved Sjællandske Livregiments Soldaterforening. d.19. marts. 2020.

Torsdag d. 19. marts vil Danmarkssamfundets lokalforening Storebælt overdrage Sjællandske Livregiments Soldaterforening en ny fane.

Arrangementet foregår for medlemmer af SJLR Soldaterforening i forbindelse med foreningens årlige generalforsamling, hvor den nye fane også vil blive indviet, og få slået de 3 obligatoriske søm i fanestangen, for henholdsvis            HMS Dronning Magrethe d. II, for Fædrelandet og for foreningen.

Fanebærerkursus tirsdag d. 18. april. 2020.

Lokal forening Storebælt indbyder i samarbejde med Hjemmeværnet til Fanebærer kursus tirsdag d. 18. april. 2020. kl. 1300-1630.
Kurset afholdes i/ved Hjemmeværnets lokaler Skovsøvej 10. 4200Slagelse.

Formål: At give fanebæreren viden og holdninger til at anvende Fanen i forbindelse med almindelig optræden, ceremoniel, kirkelige handlinger, og andre områder hvor man, optræder med Fanen.

Der må påregnes udendørs aktivitet, så påklædning efter det aktuelle vejr.
Der skal medbringes minimum 1 stk. Fane pr. 2 deltager (fanebærer/fanevagt).

Tilmelding kan ske til Holger Janns. E-mail: h.janns42@gmail.com eller
telefon 29439159, senest d.15. april. 2020.