Aflysning af Valdemarsfest 15.juni 2020

Til vore medlemmer og venner af Danmarks-Samfundet Storkøbenhavn
Som følge af regeringens beslutning om at forbyde større forsamlinger frem til udgangen af august 2020 p.g.a af Coronavirus, har Danmarks-Samfundet besluttet at aflyse samtlige valdemarsfester i 2020.
Dette betyder, at der desværre heller ikke i København vil blive afholdt valdemarsfest den 15. juni 2020. Bestyrelsen for Danmarks-Samfundet vil sørge for, at der i løbet af den 15. juni 2020 vil blive foretaget kransenedlægning ved mindesmærket for de faldne frivillige på Møens Contregarde.
Tidspunktet for kransenedlæggelsen vil ikke blive offentliggjort.
Jeg vil benytte lejligheden til at ønske alle en god sommer.
Vi ser frem til på ny at kunne fejre valdemarsfest i 2021.
Med venlig hilsen
C. Ankerstjerne Rønneberg,
Formand for Danmarks-Samfundet i Storkøbenhavn