Aflysning af Valdemarsfest 15.juni 2020

Til vore medlemmer og venner af Danmarks-Samfundet Storkøbenhavn
Som følge af regeringens beslutning om at forbyde større forsamlinger frem til udgangen af august 2020 p.g.a af Coronavirus, har Danmarks-Samfundet besluttet at aflyse samtlige valdemarsfester i 2020.
Dette betyder, at der desværre heller ikke i København vil blive afholdt valdemarsfest den 15. juni 2020. Bestyrelsen for Danmarks-Samfundet vil sørge for, at der i løbet af den 15. juni 2020 vil blive foretaget kransenedlægning ved mindesmærket for de faldne frivillige på Møens Contregarde.
Tidspunktet for kransenedlæggelsen vil ikke blive offentliggjort.
Jeg vil benytte lejligheden til at ønske alle en god sommer.
Vi ser frem til på ny at kunne fejre valdemarsfest i 2021.
Med venlig hilsen
C. Ankerstjerne Rønneberg,
Formand for Danmarks-Samfundet i Storkøbenhavn

Meddelelse fra Justitsministeriet:

Meddelelse fra Justitsministeriet:
En stor del af de ansatte i staten er på nuværende tidspunkt hjemsendt som følge af covid-19. På den baggrund fraviges de almindelige retningslinjer for statslige myndigheders pligt til at flage med Dannebrog på de officielle flagdage den 9. april 2020 (Besættelsesdagen), den 10. april 2020 (Langfredag) og den 12. april 2020 (Påskedag), således at de statslige myndigheder alene bør flage, i det omfang myndighederne er bemandet med medarbejdere, der kan forestå flagning, uden at det påvirker varetagelsen af kritiske funktioner.

Dannebrog 800 fejres

Dannebrogs 800 års fødselsdag fejres med et brag af en fest!

Alle er velkomne til at deltage, så mød talrigt op og få en festlig dag med H.K.H. Prins Joachim og H.K.H. Prinsesse Marie, festgudstjeneste i Domkirken, faneoptog med faner fra hele landet, flagparade på Rådhuspladsen, modtagelse af stafetten fra den landsdækkende Dannebrog cykelstafet, sange fra dygtige kunstnere, musik, taler og underholdning.

Se meget mere på vores Facebookside.

Formanden har ordret!

Kære Medlemmer

Hermed udsendes årets første nyhedsbrev fra Danmarks-Samfundet i Storkøbenhavn. I nyhedsbrevet findes blandt andet referatet fra vores generalforsamling og det godkendte regnskab for 2018. Endvidere bringer vi landsformandens klumme og en artikel af Søren Cruys-Bagger om danskernes forhold til Dannebrog. Endelig har vi trykt en beskrivelse af programmet for den kommende jubilæumsfest.

I øjeblikket står alt i jubilæumsfesten tegn. Dannebrog fylder 800 år, og det skal selvfølgelig fejres. Festen foregår i København begyndende i Københavns Domkirke efterfulgt af fest ved og på Københavns Rådshus. Danmarks-Samfundet i Storkøbenhavn holder i år derfor ikke en selvstændig valdemarsfest, da den er blevet slået sammen med landsforeningens jubilæumsfest. Vi begynder dog som sædvanlig med kransenedlæggelse ved Møens Contregarde på Kastellet kl. 9, hvor alle medlemmer naturligvis er velkomne. Kl. 11 begynder festgudstjenesten i domkirken med deltagelse af Deres Kongelige Højheder Prins Joachim og Prinsesse Marie. Der kan som nævnt læses meget mere om festen længere nede i nyhedsbrevet.

Idet jeg håber at se alle vore medlemmer den 15. juni 2019, ønsker jeg god læselyst!

Med de venligste hilsener

C. Ankerstjerne Rønneberg,
lokalformand for Danmarks-Samfundet i Storkøbenhavn