Hvem er vi

Bestyrelse
Formand
Steen Samuelsen
30 98 75 94
Email
Bestyrelsesmedlem
Erik B. Dam
20 61 65 45
Email
Bestyrelsesmedlem
Orla Wulff
21 72 67 68
Email
Bestyrelsesmedlem
(ledig)
Kasserer
Niels Sommer
75 81 46 14
Email
Suppleant
(ledig)