Undervisningsmaterialer

Danmarks-Samfundet har i anledning af Dannebrogs 800 års ’fødselsdag’ i 2019 udarbejdet undervisningsmateriale om Dannebrog.

Det er Danmarks-Samfundets ønske, at undervisningsmaterialet skal inspirere til læringsaktiviteter i fag hvor danske værdier og traditioner diskuteres.

Materialet består af 7 forskellige faktaark med lærerinformation der støtter faktaarkene. Faktaarkene indeholde en række spørgsmål, som eleverne kan arbejde med. For at støtte læreren er der lavet en svarliste som kan rekvireres ved henvendelse til Danmarks-Samfundet (mail flagkonsulent@danmarkssamfundet.dk).

Ud over dette er der lavet en række opgaver til inspiration, som kan bruges til fagene historie, billedkunst og drama, dansk, matematik, kristendomskundskab, samfundsfag og madkundskab.

Grundskolen - 4. til 9. klasse
Dannebrogflagets udseende
De officielle Dannebrogsflag
De unges mening om Dannebrog
Om Dannebrogsflaget
Det historiske Dannebrog

Ungdomsuddannelserne
Danskernes forhold til Dannebrog
Dannebrogs tidlige historie

Opgaveark
Hent opgaveark

Materialet er til frit brug, er udarbejdet af Danmarks-Samfundet og må bruges med kildeangivelse.

Undervisning i brug af flaget

Undervisningsmaterialerne er til Danmarks-Samfundets interne brug. Materialet må dog benyttes hvis der henvises til Danmarks-Samfundet.

En beskeden donation til vort vigtige arbejde med bl.a. at uddele faner og flag ud til foreninger med flere modtages meget gerne.

Donationen kan indsættes på reg. nr. 2277 konto 6449 520104.

 

Kursus for fanebærere: Instruktionsbog
Kursus for fanebærere: Powerpoint slides
Kursus for fanebæree: Uddelingskopi
Kursus for fanebærere: Diplom

Undervisning til lokalredaktører

Kursus for webredaktører: Slides