Valdemarsdag 2022

I lighed med sidste år, vil markeringen af Valdemarsdag onsdag d. 15. juni blive afholdt i fællesskab med De Danske Forsvarsbrødre i Horsens. De har gennem mange år har haft en fast tradition med kransenedlæggelse på Nordre Kirkegård – en tradition vi gerne vil slutte op om!

For os i Danmarks-Samfundet er markeringen af Valdemarsdag centralt i arbejdet, og en anledning til at hædre vort smukke flag.

Det er derfor også vores håb, at mange vil bakke op om arrangementet, og at de foreninger, der har faner, vil medbringe disse.

Dagens program:
Kl. 10:30 Vi mødes på Nordre Kirkegård, Kirkegårdsallé i Horsens.
Kl. 10:50 Fanerne samles omkring monumentet for de faldne soldater fra De Slesvigske Krige.
Kl. 11:00 Forsvarsbrødrene holder en ceremoni med deltagelse fra De Jyske Landsoldater.
Kl. 11:30 Indlæg ved Simon Overby Kristensen, formand for Danmarks-Samfundet i Horsens.
Kl. 12:00 TAK for denne gang!

Har man spørgsmål angående arrangementet eller til vores arbejde i øvrigt, kan man henvende sig til formanden for Danmarks-Samfundet i Horsens, Simon Overby Kristensen på tlf. 25 71 85 44.