Hvem er vi

Danmarks-Samfundet har med baggrund i den danske kulturtradition, til formål at udbrede kendskabet til og med anvendelsen af Dannebrog som et nationalt symbol for dansk kultur, fællesskab og identitet.

Formålet opnås bl.a. ved at:

Uddele dannebrogsfaner og –flag
Markere Valdemarsdagen den 15. juni ved afholdelse af flagarrangementer
Rådgive og vejlede om brug og anvendelse af Dannebrog
Udarbejde og udgive informationsmateriale om Dannebrog
Afholde kurser og foredrag samt undervise i korrekt brug af Dannebrog
Være rådgivere for offentlige myndigheder i flagspørgsmål
Rådgive i sager om kulturminder hvori Dannebrog indgår.

Lokalforening for Køge & Omegn blev stiftet 3. november 2005.

Vores gode samarbejde med de lokale foreninger kan opleves ved den årlige flagfest på Valdemarsdag i Køge Kirke.