Nyhedsbrev nr. 3 2022

Nyhedsbrev nr 3 er landet.

Vi samler op på Dronning Margrethes 50 års jubilæum, som fik en uventet drejning, samt arrangementer der viser at foreningen er rodfæstet i hele landet.

Der er nyt fra fine arrangementer i Odense, Aalborg, Slagelse/Storebælt, Mindelunden i Ryvangen, Koldkrigsmuseet på Langeland, Margrethemasten i Brøndby og sommertogtet på Frederiksberg.

Fotograferne har været på dupperne og fanget gode billeder hvor Dannebrog er i centrum.

Flagspot september 2022

Ny Flagspot fra september 2022 giver svar på de mange flagfaglige spørgsmål som videncenteret har besvaret.

Blandt andet om det er misbrug af Dannebrog at etablere en flagallé foran den lokale SuperBrugs og om vi stadig må flage med det ukrainske flag uden politiets tilladelse.

Desuden har flagspot en artikel om det specielle splitflag med særligt mærke som der flages med på Sorø Akademi.

Nationalt videncenter om Dannebrog kan kontaktes gennem Danmarks-Samfundet.

Har du spørgsmål om anvendelse af Dannebrog eller om flagning send dit spørgsmål til vores flagkonsulent på e-mail: flagkonsulent@danmarkssamfundet.dk

Dannebrogsviden: Forsvarets anvendelse af Dannebrog

Ny Dannebrogsviden fra september 2022 handler om Forsvarets anvendelse af Dannebrog.

Forsvaret har bestemt at ved flagning på forsvarets tjenestesteder må der kun anvendes Dannebrog som splitflag og fra søværnets skibe må der kun anvendes orlogsflag.

Forsvarets brug af Dannebrog bygger på mange historiske traditioner og nutidig praksis.

Nationalt videncenter om Dannebrog kan kontaktes gennem Danmarks-Samfundet.

Har du spørgsmål om anvendelse af Dannebrog eller om flagning send dit spørgsmål til vores flagkonsulent på e-mail: flagkonsulent@danmarkssamfundet.dk

Invitation: Faneborg for HM Dronningen 10. september

Kære forening, organisation med flere.

Vær med til at fejre Hendes Majestæt Dronningens Regeringsjubilæum lørdag den 10. september 2022. I den forbindelse ønsker Danmarks-Samfundet (DS), at opstille en faneborg sammen med en lang række andre foreninger og organisationer.

Alle er velkomne til at deltage i faneborgen med deres dannebrogsfaner så HM Dronningens karettur igennem København bliver så festlig som mulig.

Danmarks-Samfundet beder jer derfor om, såfremt I ønsker at være med, at stille med jeres dannebrogsfane, en fanebærer og en fanevagt.

Den Kongelige Eskorte kører fra Amalienborg den 10. september ca. kl. 1230. Derfra køres af rute således at Kongens Nytorv passeres og videre ned af Strøget ca. kl. 1240.

Faneborgen opstilles fra Kongens Nytorv og ned af Strøget, DS faner mødes foran Magasin du Nord (modsat det Kongelige teater) kl. 1130 og det er det tidspunkt der er jeres mødetid.

Tilmelding til deltagelse skal ske til Danmarks-Samfundets landskontor på e-mail ds@danmarks-samfundet.dk senest fredag den 26. august 2022. Eventuelle spørgsmål kan ligeledes rettes til landskontoret også på telefon 24 46 81 26.

Vi håber på et stort fremmøde af faner til denne fejring.

 

Danmarks-Samfundet kan desværre ikke give støtte til transportudgifter o.a.

I ønskes alle en fortsat god sommer og forhåbentlig på gensyn den 10. september.

Med venlig hilsen,

Bjarne Erbo Grønfeldt

Landsformand


Klik her for download af invitationen

Nyhedsbrev nr. 2 2022

Så er et fyldigt nyhedsbrev på banen.

Vi kommer omkring faneoverdragelser landet over, faneborg for Dronningen, indspark fra vore lokalforeninger ikke mindst den nye lokalforening på Lolland-Falster, årsmøderne i Sydslesvig og meget andet.

I anledning af Hendes Majestæt Dronningens Regeringsjubilæum opstiller Danmarks-Samfundet lørdag den 10. september 2022 en faneborg på Kongens Nytorv i København – se mere på side 7.
Tilmelding på mail: ds@danmarks-samfundet.dk senest 26. august 2022

C’est formidable …

Årsregnskab for 2021

Jævnfør Slots- og Kulturstyrelsen skal Danmarks-Samfundets årsregnskab være tilgængeligt via vores hjemmeside.

Det er hermed gjort.

Årsregnskabet for 2021 samt tidligere flagregnskaber kan findes i menuen “Hvem er vi -> Regnskaber” eller via nedenstående link:

Regnskaber

Klar til Historiske Dage 2022

Så slår Historiske Dage 2022 dørerne op og Danmarks-Samfundet er klar.

Få et sus på de historiske vinger og besøg os på stand nr 46 i Øksnehallen/København.