Persondatapolitik for Danmarks-Samfundet

Danmarks-Samfundet indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os.
Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser.
Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

Oplysninger vi indsamler

Hvis du ønsker at blive medlem i Danmarks-Samfundet, eller hvis du ønsker at modtage nyhedsbreve fra os, har vi brug for at indsamle visse persondata.
Vi beder dig om oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse, postadresse, telefonnummer.
Danmarks-Samfundet indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:
• Besøger Danmarks-Samfundets hjemmeside (cookies)
• Bliver medlem i Danmarks-Samfundet (kontaktoplysninger)
• Tilmelder dig vores nyhedsbrev (e-mail)
• Gennemfører et køb af vores produkter (kontaktoplysninger)

Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på www.danmarks-samfundet.dk er Danmarks-Samfundet, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby. CVR-nr.  32640028.

Behandlingsgrundlag og formål

Dine almindelige kontaktoplysninger som navn, adresse og e-mail indhenter vi, såfremt du vil blive medlem eller har tilmeldt dig vores nyhedsbrev, for at kunne kontakte dig og sende dig vores Årsskrift.
Danmarks-Samfundet er paraplyorganisation for ca. 25 lokale foreninger, der alle har egne vedtægter, generalforsamlingsvalgte bestyrelser og økonomi. De lokale foreninger har kun adgang til medlemsoplysninger for de medlemmer der er tilknyttet dem.
Danmarks-Samfundet forvalter centralt medlemmernes data i en database. Databasen indeholder oplysninger om alle medlemmernes navn, adresse og kontingentforhold og endvidere telefonnummer og e-mailadresse.
Dataene bruges til udsendelse vores Årsskrift 1 gang årligt og udsendelse af kontingentopkrævning i marts-april måned samt udsendelse af nyhedsbreve og orienteringer om Dannebrog.

Nyhedsbreve

Du kan til enhver tid til- og afmelde dig nyhedsbreve og orienteringer. Disse indeholder også et link til afmelding. Hvis behandling af persondata er baseret på dit samtykke (ved indmeldelse), har du til enhver tid ret til at tilbagekalde samtykket.
Ved en opsigelse af dit medlemskab vil dine oplysninger blive slettet i medlemskartoteket.

Vi indhenter også data, hvis du køber nogle af vores bøger og lignende hos os, således at vi sende dig bestilte varer.

Andre modtagere af personoplysninger

Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.
Ved indmeldelse i Danmarks-Samfundet videregives dine kontaktoplysninger til den lokalforening, du har valgt at blive medlem af.
Alle medlemmer er registreret i en eksterne database ejet af Winkas ApS. Kun 2 personer på landskontoret har direkte adgang til denne database.
Kontingentopkrævning sker via NETS.
Årsskrifter, kalendere og julekort udsendes via Post Nord.
Hvis du har købt en af vores bøger, Valdemarsflag og andre varer og bestilt levering, vil oplysningerne om dit navn, adresse, blive udleveret til Post Nord eller fragtfirma med henblik på levering af dine indkøb. Alle køb betales efter faktura som vedlægges forsendelsen.

Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:
• At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata
• At få slettet persondata
Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.
Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til vores e-mailadresse ds@danmarks-samfundet.dk