NEKROLOG

Det er med stor sorg at Dannebrogs-Samfundet modtog meddelelsen om at vores landsformand Bjarne Erbo Grønfeldt, efter lang tids sygdom, sov stille ind søndag den 30. juni.

Bjarne blev 2021 valgt til landsformand på Dannebrogs-Samfundets repræsentantskabsmøde den 29. maj. Bjarne udtrykte efter valget, at han ville gøre alt, hvad han kunne, for at leve op til den tillid, som repræsentantskabsmødet gav ham. Det opfyldte han til fulde.

Bjarne blev født 1953 og blev dermed kun 70 år. Gennemførte den juridiske embedseksamen 1976. Var værnepligtig. Advokatfuldmægtig, advokat 1980.

Hans arbejdsliv blev fuldendt med mange tillidshverv på specielt de faglige områder, hvor han havde særlig interesse og stor arbejdsmæssig erfaring. Job i Grønland 1982-88 og ved Nordjyllands Statsamt 1988–91. Kontorchef ved Rigsombudsmanden i Grønland 1992–2002. Chefkonsulent i Statsministeriets departement 2002–2005. Kontorchef i Hendes Majestæt Dronningens Kabinetssekretariat 2005–2020 hvor han samtidig var sekretariatschef i Ordenskapitlets fra 2010-2020. Samtidig var han medlem af Mariendal Sogns Menighedsråd fra 2008 og formand fra 2014. Medlem af bestyrelsen for Dannebrogsriddernes Forening af 1888 fra 2007 og formand fra 2010. Medlem af bestyrelsen for Det Grønlandske Selskab fra 2015. Medlem af Arktisk Instituts bestyrelse fra 2015. Medlem af landsledelsen for Dannebrogs-Samfundet fra 2020 hvor han blev valgt som landsformand i 2021.

Et meget omfattende, vigtigt og kompetent arbejdsliv prægede Bjarnes virke gennem hele livet. Der hvor han var skete der noget. Professionelt og begavet.

Bjarne udtalte blandt andet i forbindelse med Højesterets dom i 2023:

“At hejse Dannebrog viser, at man går ind for det danske fællesskab, dansk kultur og danske værdier. At der nu er der frit slag for flagning vil medføre splittelse og en kulturel forurening. Samfundet bliver simpelthen fragmenteret. Derfor er det vigtigt, at vi får en ny retstilstand på området”.

Bjarne var Kommandør af Dannebrog og efterlader sig sin hustru siden 2007 Henriette Fenger Grønfeldt.

Lad denne nekrolog slutte med følende citat:

”Hvor er vi heldige at bo og leve i et sted med verdens ældste nationalflag, som er symbolet på hele vores kulturelle bagage”.

Æret være Bjarnes minde.

Søren Cruys-Bagger

Landsnæstformand

Landsformand Bjarne Erbo Grønfeldt er afgået ved døden

Det er med stor sorg at vi har modtaget meddelelsen om, at Landsformand Bjarne Erbo Grønfeldt, efter lang tids sygdom, sov stille ind søndag den 30. juni.

Bjarne har som formand for Dannebrogs-Samfundet gjort en meget stor indsats for at udbrede kendskabet til Dannebrog. Bjarne har, med sin store viden og engagement været omdrejningspunkt for mange vigtige begivenheder i Dannebrogs-Samfundet, senest det store arbejde omkring udarbejdelse af flaglov. Æret være Bjarnes minde

Bisættelsen finder sted fra Vor Frelsers Kirke, Fredag den 5. juli kl. 13:00.

Vor Frelsers Kirke, Torvet 9, 8700 Horsens

Krænkelse af vort nationale symbol?

Vifteflag i stof (str. 21x28 cm) på træpind med knop.

I forbindelse med transmissionerne fra EM, bemærker vi i Dannebrogs-Samfundet, med stor undren, den måde UEFA og de tyske arrangører har valgt at præsentere Dannebrog (og de andre nationalflag) under åbningsceremonierne.

Her placeres flagene direkte på græsset, og i nogle tilfælde holdt nede af fodboldstøvler.

Det er i vores optik ikke hensigtsmæssigt, og i princippet en krænkelse af vores nationalsymbol – det har altid været en fast regel at Dannebrog ikke må røre jorden!

DBU burde som national enhed have drøftet dette med de lokale arrangører – vi i Dannebrogs-Samfundet er gerne behjælpelige med rådgivning om korrekt brug af vores nationale symbol; Dannebrog.

Vi har kontaktet såvel DBU som UEFA – men de peger blot på hinanden og skyder ”bolden videre”

OBS! OBS! Fejl i Kontonummer

Kære alle Jer som har modtaget de små Valdemarsflag fra Aalborg lokalafdeling

Der er desværre sket det, at kontonummeret hvor pengene skal indsættes på er forkert, hvilket vi dybt beklager.

Det korrekte kontonummer er: Reg. Nr. 9570 – konto 13698686.

Vi undskylder ulejligheden.

Dannebrogs-Samfundet, Birte Johansen

Danmarks-Samfundet” er blevet til “Dannebrogs-Samfundet

Foreningen “Danmarks-Samfundet” blev stiftet i 1908. I forbindelse med modernisering af foreningen har vi derfor på repræsentantskabsmøde i marts 2024 skiftet navn til “Dannebrogs-Samfundet”. Derved kommer foreningens navn tættere på vores formål og bliver ikke, som i dag, forvekslet med et politisk parti o. a. Vi er i partipolitisk henseende neutrale.

Mangler jeres forening eller organisation et flag eller en fane, er der et ansøgningsskema på Dannebrogs-Samfundets hjemmeside, hvor man også kan melde sig ind i foreningen og kan finde viden om Dannebrog og flagkalenderen.

I 2024 forventes det at der uddeles mere end 250 flag og faner!

Langvarig sygdom

Pga.  landsformandens langvarige sygdom, vil næstformand Søren Cruys-Bagger passe formandens opgaver frem til repræsentantskabsmødet, som afholdes i Kolding den 8. marts 2025.

Fanebærerkursus

Dannebrogs-Samfundet Lokalforening Aalborg

Lær at håndtere jeres Dannebrogsfane rigtigt ….

 Danmarks-Samfundets Aalborg afdeling indbyder som altid til Fanebærerkursus forud for Valdemarsdag den 15. juni for tidligere og nye fanemodtagere. Kurset giver en generel orientering om fanen og dens brug ved forskellige lejligheder. Nye fanemodtagere vil desuden blive orienteret om, hvorledes de skal forholde sig i forbindelse med faneoverrækkelsen.

Instruktører vil være Olav Vibild og Robert Møller Christensen.

Kurset afholdes:

Mandag den 10. juni 2024, kl. 19.00 til kl. 21.30 i Auditorie Gyth Byg 22,  Nørre Uttrup Aalborg Kaserner, Gl. Høvej 34, 9400 Nørresundby.

Af hensyn til adgang til kasernen, skal der oplyse fødselsdato og år  – IKKE CPR NR. ved tilmeldingen. Kom i god tid, der skal vises sygesikringsbevis når I skal tjekkes ind ved vagten. I bedes henvende Jer i  Hovedvagten, Gl. Høvej, 9400 Nørresundby. 

Der vil i begrænset omfang være mulighed for at låne en fane, men vi ser meget gerne, at I der har en fane medbringer denne.

Efter kurset vil der blive serveret en sandwich, øl/vand.

Danmarks-Samfundet håber på stor tilslutning til kurset.

Tilmelding til:  Robert Møller Christensen på mail: monaogrobert.m.christensen@c.dk mobil: 4115 0408 eller Olav Vibild på mail: olav@olavvibild.dk, mobil: 28 14 35 01 senest den 3. juni 2023 med angivelse af foreningens/kredsens/gruppens eller enhedens navn samt navn på de/dem der ønsker at deltage.

 Pga. den øgede sikkerhed på kasernen SKAL vi bede om fødselsdag og år på deltagerne, da der skal laves en navneliste som vagten skal have før kurset.

Derfor er det vigtigt, at overholde tilmeldingsfristen. Det vil IKKE være muligt at tilmeldes sig efter 3. juni.

Med venlig hilsen
Mads Sølver Pedersen