OBS! OBS! Fejl i Kontonummer

Kære alle Jer som har modtaget de små Valdemarsflag fra Aalborg lokalafdeling

Der er desværre sket det, at kontonummeret hvor pengene skal indsættes på er forkert, hvilket vi dybt beklager.

Det korrekte kontonummer er: Reg. Nr. 9570 – konto 13698686.

Vi undskylder ulejligheden.

Dannebrogs-Samfundet, Birte Johansen

Danmarks-Samfundet” er blevet til “Dannebrogs-Samfundet

Foreningen “Danmarks-Samfundet” blev stiftet i 1908. I forbindelse med modernisering af foreningen har vi derfor på repræsentantskabsmøde i marts 2024 skiftet navn til “Dannebrogs-Samfundet”. Derved kommer foreningens navn tættere på vores formål og bliver ikke, som i dag, forvekslet med et politisk parti o. a. Vi er i partipolitisk henseende neutrale.

Mangler jeres forening eller organisation et flag eller en fane, er der et ansøgningsskema på Dannebrogs-Samfundets hjemmeside, hvor man også kan melde sig ind i foreningen og kan finde viden om Dannebrog og flagkalenderen.

I 2024 forventes det at der uddeles mere end 250 flag og faner!

Langvarig sygdom

Pga.  landsformandens langvarige sygdom, vil næstformand Søren Cruys-Bagger passe formandens opgaver frem til repræsentantskabsmødet, som afholdes i Kolding den 8. marts 2025.

Fanebærerkursus

Dannebrogs-Samfundet Lokalforening Aalborg

Lær at håndtere jeres Dannebrogsfane rigtigt ….

 Danmarks-Samfundets Aalborg afdeling indbyder som altid til Fanebærerkursus forud for Valdemarsdag den 15. juni for tidligere og nye fanemodtagere. Kurset giver en generel orientering om fanen og dens brug ved forskellige lejligheder. Nye fanemodtagere vil desuden blive orienteret om, hvorledes de skal forholde sig i forbindelse med faneoverrækkelsen.

Instruktører vil være Olav Vibild og Robert Møller Christensen.

Kurset afholdes:

Mandag den 10. juni 2024, kl. 19.00 til kl. 21.30 i Auditorie Gyth Byg 22,  Nørre Uttrup Aalborg Kaserner, Gl. Høvej 34, 9400 Nørresundby.

Af hensyn til adgang til kasernen, skal der oplyse fødselsdato og år  – IKKE CPR NR. ved tilmeldingen. Kom i god tid, der skal vises sygesikringsbevis når I skal tjekkes ind ved vagten. I bedes henvende Jer i  Hovedvagten, Gl. Høvej, 9400 Nørresundby. 

Der vil i begrænset omfang være mulighed for at låne en fane, men vi ser meget gerne, at I der har en fane medbringer denne.

Efter kurset vil der blive serveret en sandwich, øl/vand.

Danmarks-Samfundet håber på stor tilslutning til kurset.

Tilmelding til:  Robert Møller Christensen på mail: monaogrobert.m.christensen@c.dk mobil: 4115 0408 eller Olav Vibild på mail: olav@olavvibild.dk, mobil: 28 14 35 01 senest den 3. juni 2023 med angivelse af foreningens/kredsens/gruppens eller enhedens navn samt navn på de/dem der ønsker at deltage.

 Pga. den øgede sikkerhed på kasernen SKAL vi bede om fødselsdag og år på deltagerne, da der skal laves en navneliste som vagten skal have før kurset.

Derfor er det vigtigt, at overholde tilmeldingsfristen. Det vil IKKE være muligt at tilmeldes sig efter 3. juni.

Med venlig hilsen
Mads Sølver Pedersen

Fanebærerkursus!

Dannebrogs-samfundet – Lokalforening Storebælt.

Kursus for Fanebærere.

Lokalforening Storebælt, og Hjemmeværns distrikt Midt og Vestsjælland,
Inviterer til kursus for fanebærere.

Bær det Danske flag korrekt i respekt for Dannebrog.

Lørdag d. 27. april.2024. kl. 1300 – 1630.

Slagelse Hjemmeværnsgård, Skovsøvej 10. 4200 Slagelse.

Målgruppe:
Alle nye fanebærere, og fanebærere, som ønsker at få genopfrisket brug af fanen.

Formål og indhold:
Kl. 1300.  Velkomst og orientering om kursus, herunder grundlæggende viden om
                 Dannebrog, almindelige regler om hvordan håndterer fanen ved diverse
                 anledninger. Særlige spørgsmål vil blive besvaret i muligt omfang.

 Kl. 1330. Grundlæggende eksercits, uden fane:
                 Ret og rørstilling, vendinger, sætte i march, gå i takt og gøre holdt.

Kl. 1400   Eksercits med fane. Samme som ovenstående med fane, samt skuldre
fane, og tage ved fod. Afdække fanen, og tildække fanen ved parader.

Kl. 1500.  Kort pause.

Kl. 1515.  Aflægge honnør med fanen, Hvornår, for hvem og hvordan, forbindelse med parader, faneborg eller lignende.

Kl. 1545.  Tildækning af fane, ved parader. Sammenpakning.

Kl. 1600.   Udlevering, og orientering om vejledning, supplerende spørgsmål.

                 Kursus er gratis. Vejledning udleveres. Danmarks-samfundets vejledning kan ved behov hentes fra Danmarks-samfundets hjemmeside.

                 Tidsangivelser er vejledende, tilpasset behov.

Påklædning: Tilpasset vejrliget da kursus delvis foregår udendørs.
    Militært personel uniform m. støvler, øvrige frit efter eget valg.

Der medbringes mindst en fane pr. 2 deltagere.

Tilmelding: E-mail: h.janns42@gmail.com M. 29439159 eller hjv.dk HDMVS.
                   Med navn, tlf. og E-mail adresse. Senest d. 20. april. 2024.