Flag- og fanerækkefølge

På de efterfølgende 2 lister kan du se gældende flag- og fanerækkefølge ved arrangementer hvor flere nationer deltager. Rækkefølgen er efter det franske alfabet. Den første oversigt kun franske landenavne. Den anden er danske navne oversat til fransk.

Hovedlisten over internationale lande oversat til fransk
Fransk landenavn ( alfabetisk opstillet) – Internationalt landenavn