Støt os

Dannebrogs-Samfundets arbejde er meget afhængig af de bidrag, donationer m,.v., som modtages. Derfor modtager Danmarks-Samfundet også gerne støtte i form af gaver og testamentariske beløb.

Arv & Donation

Ønsker du, at en del af din arv skal gå til at støtte Dannebrogs-Samfundet, skal du oprette et testamente.

Du kan også vælge at donere et beløb til Dannebrogs-Samfundet her og nu.

Danmarks Samfundet er ikke en almennyttig forening i skattemæssig forstand eller i øvrigt omfattet af reglerne for skattefradrag for gaver, øvrige donationer, testamentariske ydelser m.v., jfr. Ligningslovens § 8A, og § 12, stk. 3 samt Boafgiftslovens § 3. Gaver, donationer i medfør af testamentariske dispositioner m.v. til foreningen er derfor ikke fradragsberettigede.

MobilePay til 19229

Donér penge til Danmarks-Samfundet via MobilePay

Bank overførsel

Du kan foretage en bankoverførsel via
Reg.: 2277
Konto: 6449520104