Danmarks-Samfundet” er blevet til “Dannebrogs-Samfundet

Foreningen “Danmarks-Samfundet” blev stiftet i 1908. I forbindelse med modernisering af foreningen har vi derfor på repræsentantskabsmøde i marts 2024 skiftet navn til “Dannebrogs-Samfundet”. Derved kommer foreningens navn tættere på vores formål og bliver ikke, som i dag, forvekslet med et politisk parti o. a. Vi er i partipolitisk henseende neutrale.

Mangler jeres forening eller organisation et flag eller en fane, er der et ansøgningsskema på Dannebrogs-Samfundets hjemmeside, hvor man også kan melde sig ind i foreningen og kan finde viden om Dannebrog og flagkalenderen.

I 2024 forventes det at der uddeles mere end 250 flag og faner!