Dannebrogsviden om Højesterets dom 

Højesteret afgjorde den 22. juni 2023, at der ikke er lovhjemmel til at forbyde folk i at flage med andre landes nationalflag. Det har hidtil været den almindelige opfattelse ikke alene i befolkningen men også i Justitsministeriet, som har administreret efter en bekendtgørelse fra 1915.  

Denne udgave af Dannebrogsviden handler om dommen om flagning med udenlandske nationalflag i Danmark. 

Nationalt videncenter om Dannebrog kan kontaktes gennem Danmarks-Samfundet.  

Har du spørgsmål om anvendelse af Dannebrog eller om flagning, så send dit spørgsmål til vores flagkonsulent på e-mail: flagkonsulent@danmarkssamfundet.dk.