Flagspot august 2023

Nyheder og oplysninger om Dannebrog. Videncenteret har samlet en række informationer om flag og flagning med Dannebrog samt en række svar på de spørgsmål Videncenteret har modtaget. Det er nu tid til at efterse sit dannebrogsflag. Skal det udskiftes? Videncenteret giver svar: Hvordan skal dannebrogsfanen sænkes ved en begravelse? 

Nationalt videncenter om Dannebrog kan kontaktes gennem Danmarks-Samfundet.  

Har du spørgsmål om anvendelse af Dannebrog eller om flagning, så send dit spørgsmål til vores flagkonsulent på e-mail: flagkonsulent@danmarkssamfundet.dk.  

Dannebrogsviden om Højesterets dom 

Højesteret afgjorde den 22. juni 2023, at der ikke er lovhjemmel til at forbyde folk i at flage med andre landes nationalflag. Det har hidtil været den almindelige opfattelse ikke alene i befolkningen men også i Justitsministeriet, som har administreret efter en bekendtgørelse fra 1915.  

Denne udgave af Dannebrogsviden handler om dommen om flagning med udenlandske nationalflag i Danmark. 

Nationalt videncenter om Dannebrog kan kontaktes gennem Danmarks-Samfundet.  

Har du spørgsmål om anvendelse af Dannebrog eller om flagning, så send dit spørgsmål til vores flagkonsulent på e-mail: flagkonsulent@danmarkssamfundet.dk.