Stormen på Frederiksstad 1850

Den 29. september 1850 klokken 08:30 indledte slesvig-holstenerne et større bombardement af Frederiksstad, der var befæstet af danske tropper.

Niels Simonsen (1807-1885), Stormen paa Frederiksstad den 4. oktober 1850, 1822-1866

Efter 5 dages beskydning af den 1600 mand store danske hær under Hans Helgesens kommando gik slesvig-holstenerne den 4. oktober 1850 med 5000 mand til angreb. Kampen varede hele natten, men om morgenen måtte slesvig-holstenerne trække sig tilbage. Under bombardementet blev det meste af byen skudt i brand. Både rådhuset og remonstrantkirken ødelagdes under bombardementet.

Links

Wikipedia